Projekt pt.: „Szlak Maryjny” (Światło ze Wschodu)”

0

Projekt pt.: "Szlak Maryjny" (Światło ze Wschodu)" dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachransgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

VP (Lider Projektu) – Prešovský Samosprávny Kraj – Słowacja
P1 – Województwo Podkarpackie – Marszałek Województwa
P2 – IPC
P3 – Instytut JP2
P4 – KOCR
P5 – Litmanová
P6 – Lutina
P7 – Levoča
P8 – Gaboltov
P9 – Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
P10 – Sanktuarium JP II w Krośnie

P11 – Kalwaria Pacławska
P12 – Dębowiec
P13 – Bialsko Biała

 

OPIS PROJEKTU

1  TYTUŁ PROJEKTU

Projekt nosi tytuł: „SZLAK MARYJNY (ŚWIATŁO ZE WSCHODU)”, SANKTUARIUM JP II w Krośnie

2        LOKALIZACJA PROJEKTU

Polska; Podregion krośnieńsko – przemyski Województwa Podkarpackiego; Powiat Krosno, Gmina Krosno, miejscowość : Krosno

NTS: PL3 Region Wschodni; PL32 Podkarpacie; PL323 Krośnieński

Możliwość odzyskania VAT: nie

 3  KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

Całkowity koszt Projektu strony polskiej                                        –          350 000,00 Euro

Dofinansowanie w ramach UE   85%                                                –          297 500,00 Euro

Wkład Własny 15%                                                                            –          52 500,00  Euro

4          OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2017/2018 / 24 MIESIĄCE/

5    CELE PROJEKTU

Cel główny: poprawa i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego terenów przygranicznych.
Cele szczegółowe:

1/ zachowanie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz powstanie infrastruktury turystyczno – pielgrzymkowej przy obiektach zabytkowych;

2/ Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków regionów partnerskich po obu stronach granicy;

3/ Rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy transgranicznej

Inwestycja związana jest bezpośrednio z projektem i nawiązuje do konkretnych celów programu. Można powiedzieć, że powstanie produktów projektu to zwiększenie liczby odwiedzających. Tym samym realizacja projektu podniesie swoją atrakcyjność kulturowo – pielgrzymkowo – turystyczną, wpływając korzystnie na ich rozwój społeczno – gospodarczy (powstanie nowych miejsc pracy związanych z obsługą odwiedzających istniejące muzeum czy Sanktuarium.  Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturowej województwa podkarpackiego i Preszowskiego. Słowacja i Polska to kraje z ogromnym potencjałem dla rozwoju turystyki -duchowe i chrześcijańskie  tradycje tworzą warunki dla turystyki przygodowej,  która ma znaczące  miejsce  w  rankingu  oferowanych  produktów  turystycznych.  Wizja projektu polega na kompleksowym połączeniu, zintegrowaniu  i  systematycznym rozwoju duchowego i kulturalnego serca Słowackiego i Polskiego narodu, a tym samym   na   wspieraniu   rozwoju   przygranicznego   regionu   zgodnie   z   pilnymi potrzebami i aktualnymi możliwościami obu regionów. Własnie potencjał regionu przygranicznego jest historycznie i geograficznie przeznaczony do tego, by budować i rozwijać jedną z form turystyki-turystykę pielgrzymkową. To  czego  brak,  to kompleksowa oferta produktu, która łączy wszystkie obszary – rozwój  tradycji, odbudowę  dziedzictwa  kulturowego  i  historycznego,  wartości  duchowych i  społecznych,  wykorzystując  potencjał.  Projekt  ma  na  celu  połączyć  miejsca pielgrzymkowe     regionu     przygranicznego,     w     tym     realizację odpowiedniej infrastruktury.

Realizacja zadania inwestycyjnego jest ważna i potrzebna w związku z dynamicznie rozwijającym się ruchem turystyczno – pielgrzymkowym związanym z utworzeniem Sanktuarium św. Jana Pawła II. Największym problemem jest ograniczona dostępność i brak infrastruktury okołoturystycznej w tym ciągów pieszych, sanitariatów na zewnątrz. Działanie to pełni także funkcję estetyczno – turystyczną ponieważ porawia wizerunek, sprawia iż nowe otoczenie będzie atrakcją turystyczną, która przyczyni sie do wzmozonego ruchu w pasie transgranicznym.

6   REZULTATY PROJEKTU

W ramach realizacji projektu powstaną:

1/ "Ogród tajemnic maryjnych ze św. Janem Pawłem II – TOTUS TUUS"  przy kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli – Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie;

2/ pomieszczenia sanitarne w istniejącym budynku plebanii;

3/ obiekt mieszczący punkt informacyjny o sanktuarium i szlakach pielgrzymkowych związanych ze św. Janem Pawłem II oraz z możliwością zakupu pamiątek;

3/ Materiały promocyjne;

Opis Inwestycji:

I "Ogród tajemnic maryjnych ze św. Janem Pawłem II – TOTUS TUUS"  przy kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli – Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie wraz z zapleczem sanitarnym dla pielgrzymów.

Obejmuje zadania:

I.1

– wykonanie założenia ogrodowego – obejmującego teren wokół sanktuarium, w skład którego wejdą nasadzenia roślinne wokół wydzielonych miejsc, z artystycznie przedstawionymi tajemnicami maryjnymi (przy których umieszczone będą tablice z odniesieniem do życia i posługi św. Jana Pawła II wraz z jego przekazem duszpasterskim) oraz alejki i place utwardzone. Zwieńczenie ogrodu będą stanowiły dwa miejsca: kaskadowe założenie roślinne z figurą Matki Bożej z Fatimy oraz plac z pomnikiem św. Jana Pawła II i herbem papieskim. Z placu prowadzić będzie otwarte przejście do zintegrowanej z ogrodem części wypoczynkowej dla pielgrzymów – plac z fontanną i pergolami obsadzonymi pnącymi roślinami, przy istniejącej cukierni dla pielgrzymów od strony zachodniej. Od strony wschodniej zlokalizowany będzie drugi plac z miejscami siedzącymi dla pielgrzymów z dostępem do tablic informacyjnych przy figurze św. Jana Pawła II. Na placu z fontanną w porze letniej, będą odbywać się kameralne koncerty oraz po zmroku, plenerowe wyświetlanie filmów min. o św. Janie Pawle II.

Przy placu z pomnikiem św. Jana Pawła II znajdować będą się wielkoformatowe, artystycznie wykonane tablice przedstawiające pielgrzymki św. Jana Pawła II na terenie Podkarpacia, Polski i  świata (z datami, nazwami miejsc) oraz tablice z miejscami gdzie przebywał Święty na Podkarpaciu i z historią sanktuarium.

Przy wejściu do ogrodu, w pobliżu budynku punktu informacyjnego, umieszczona zostanie wielkoformatowa tablica z mapą sanktuarium. Dodatkowo na terenie całego sanktuarium rozmieszczane zostaną specjalne, mniejsze tablice informacyjno- kierunkowe dla pielgrzymów.

Całość założenia ogrodowego terenu wokół sanktuarium zostanie ogrodzona specjalnie zaprojektowanym ogrodzeniem.

– Powierzchnia ogrodu wraz z placami i alejkami około – 4 530,00m2

– Powierzchnia wewnętrznego placu zachodniego

z fontanną i placu wschodniego przy budynku

z cukiernią około                                            – 355,00m2 (205,0m2 + 150,0m2)

I.2

– pomieszczenia sanitarne w istniejącym budynku plebanii – na parterze zaplanowano wykonanie dodatkowego zespołu pomieszczeń sanitarnych dla pielgrzymów (przebudowa istniejących pomieszczeń na pomieszczenia sanitarne).

I.3

– budowę budynku mieszczącego punkt informacyjny o sanktuarium i szlakach pielgrzymkowych związanych ze św. Janem Pawłem II oraz z możliwością zakupu pamiątek. Przewidziane do druku specjalnie zaprojektowane foldery informacyjne dotyczące krośnieńskiego sanktuarium św. Jana Pawła II oraz miejsc i szlaków pielgrzymkowych na Podkarpaciu i Słowacji, będzie można otrzymać w budynku punktu informacyjnego.

Budynek będzie mieścił także zaplecze sanitarne dla pielgrzymów (dostosowane również dla osób niepełnosprawnych). Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

– Powierzchnia zabudowy budynku – około 85,00m2

 

Lokalizacja szczegółowa Ogród tajemnic maryjnych ze św

Interreg.jpg interreg2

20190107_131529

DSCN6604 DSCN6605 DSCN6606 DSCN6607 DSCN6608 DSCN6609 DSCN6611

 

 

Resized_20190107_151408_3661.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20190107_131529

Możliwość komentowania jest wyłączona.