Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej – archiprezbiterat krośnieński

0

Archiprezbiter krośnieński, moderator Dzieła Biblijnego
oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
zapraszają na Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej:

 • duszpasterzy i delegacje parafii archiprezbiteratu krośnieńskiego
  (dekanaty: Dukla, Krosno I, Krosno II, Krosno III, Miejsce Piastowe, Rymanów),
 • osoby konsekrowane pracujące w archiprezbiteracie,
 • absolwentów Szkoły Animatora Biblijnego w Krośnie,
 • grupy biblijne,
 • uczestników warsztatów biblijnych w Krośnie w dniu 26 stycznia 2019 r.,
 • wszystkich zainteresowanych lekturą i modlitwą Pismem Świętym.

Spotkanie kongresowe odbędzie się w Krośnie, w kościele pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli,
w sobotę, 26 października 2019 r.

Hasło Kongresu: Panie, uświęć nas w prawdzie.

PROGRAM:

 • 10.00 – Rozpoczęcie w dolnym kościele
 • 10.20 – Wykłady:
  – Prorocy – słudzy prawdy – ks. dr Mariusz Szmajdziński
  – Synoptyczna tradycja o Jezusie nauczającym „w prawdzie” (Mk 12,14; Mt 22,16; Łk 20,21)
  – dr hab. Krzysztof Mielcarek
 • 11.30 – Wspólnotowa modlitwa słowem Bożym w kościele
 • 12.00 – Przerwa
 • 12.45 – Lokalny program biblijny w dolnym kościele – ks. Tadeusz Piwiński
 • 14.00EUCHARYSTIA pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Możliwość komentowania jest wyłączona.