Ogłoszenia duszpasterskie 06.10.2019 r.

0

 1. Dziękuję za przygotowanie liturgii i złożoną ofiarę na kwiaty mieszkańcom z ul. Piastowska 62. Msza św. w intencji Ofiarodawców będzie odprawiona  14.12.2019. Za tydzień proszę o przygotowanie liturgii mieszkańców ul. Piastowska nr 64.
 2. We wtorek po Mszy Św. wieczornej kurs przedmałżeński
 3. We wtorek 08.10.2019r. zapraszamy na spotkanie formacyjne do sakramentu bierzmowania uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej. Spotkanie rozpoczyna się nabożeństwem różańcowym o godz.17.00.
 4. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich, począwszy od dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do uczestnictwa w tych pięknych nabożeństwach. Za odmówienie Różańca w kościele, kaplicy, rodzinie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 5. Spotkania szachowe dla dzieci we wtorki w kawiarence o godz. 17.00.
 6. Parafialny punkt informacyjny wraz z dewocjonaliami codziennie czynny od godz. 16.00 k. dzwonnicy.
 7. Spotkania biblijne. Diakonia modlitwy EPAFRAS zaprasza wszystkich chętnych na Spotkania biblijne w każdą środę po Mszy św. wieczornej. 
 8. Rozprowadzamy kalendarze na 2020. Datki na projekt witraży w kościele. Po Mszy kapłani będą rozdawać dla Posłańców kalendarze przy stopniu komunijnym.
 9. Koncert Soli Deo Gloria. Orkiestra i chór pod batutą Mieszka Szybki 12.10.2019 r. w naszym Sanktuarium o godz. 18.30.
 10. Za tydzień Dzień Papieski. Będą rozprowadzane kremówki papieski. Zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia.
 11. Relikwie św. JPII od poniedziałku będą nawiedzać mieszkańców przy ul. Słonecznej i Grunwaldzkiej.
 12. Za tydzień składka na Kościół.
 13. Spotkanie modlitewne Rodziny i Bractwa Szkaplerznego w najbliższą środę 9 października o godz. 15.45.
 14. W dniach 18 do 20 października 2019 r. w Miejscu Piastowym odbędą się Rekolekcje Trzeźwościowe.
 15. Za tydzień wybory. W naszej gazetce zamieściliśmy słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na ten temat.

Kongres Biblijny – Krosno 26 październik 2019 r.

Hasło kongresu: Panie, uświęć nas w prawdzie

Program:

1000      Rozpoczęcie kongresu w dolnym kościele: pieśń do Ducha Świętego.

1020      Wykłady:     Prorocy – słudzy prawdy (ks. dr Mariusz Szmajdziński)

Synoptyczna tradycja o Jezusie nauczającym „w prawdzie” (Mk 12,14; Mt 22,16; Łk 20,21) (dr hab. Krzysztof Mielcarek)

1130      Wspólnotowa modlitwa słowem Bożym

1200      Przerwa

1245      Lokalny program biblijny w dolnym kościele (ks. Tadeusz Piwiński)

1400      Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka;
przed błogosławieństwem końcowym przesłanie kongresu i wręczenie błogosławieństw dla grup biblijnych z archiprezbiteratu oraz błogosławieństw dla parafii przystępujących do projektu odnowy biblijnej

 1.  

Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Rosarium VirginisMariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które — po dwóch tysiącach lat — nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do « wypłynięcia na głębię » (Duc in altum), by opowiadać światu, a nawet „wołać” o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako « drodze, prawdzie i życiu » (J 14, 6), jako « celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji ». Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym (RVM 1).

Niech myśl św. Jana Pawła II towarzyszy nam w październikowych rozważaniach.

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Możliwość komentowania jest wyłączona.