Czas na start!

0

Szanowni Państwo,

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zwraca się z prośbą o  rozpowszechnienie informacji wśród Parafian o wydłużonym naborze NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTACJE) do  projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         poradnictwo zawodowe,

·         szkolenia ABC przedsiębiorcy,

·         dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

•    Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
•    Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto

·         wsparcie pomostowe.

Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Termin naboru: do 22 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno,

tel. 13-43-234-47, strona internetowa: www.pigkrosno.pl, e-mail: pig@pigkrosno.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.