Ogłoszenia 8 listopada 2020 r.

0

  1. Dziękuję za przygotowanie liturgii mieszkańcom ul. Piastowska nr 64. Msza św. będzie odprawiona 23.12.2020. Za tydzień proszę o przygotowanie liturgii mieszkańców ul. Grodzka 49A.
  2. Dziś składka na Kościół.
  3. We wtorek spotkanie Bractwa św. JPII w dolnym kościele po Mszy św. Kazanie będzie głosił Dyrektor Hospicjum ks. Andrzej Dec.
  4. W cały miesiącu Wypominki według ustalonego porządku. W tym tygodniu: w poniedziałek: ul. Prusa, ul. Debrza, ul. Reymonta we wtorek ul. Nad Badoniem, ul. Dmochowskiego, ul. Bieszczadzka (numery parzyste), ul. Ks. Zawrzyckiego, we środę ul. Polna, ul. Żniwna, ul. Bieszczadzka (numery nieparzyste), w czwartek: ul. Piastowska 60, 62, 64, domy prywatne i ul. Lwowska, w piątek: ul. Grodzka 67, 49a, domy prywatne.
  5. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, podaję powierzchnię kościoła górnego 1318,6 m2: jeszcze mamy chór, salki  i podesty na schodch. Jeżeli mamy 15m2 na osobę, to tutaj może być 106 osób. Dodatkowo mamy dolny kościół, gdzie mamy bezpośrednią transmisję i tam może być 100 osób równocześnie.
  6. Dziękuję za obronę naszej świątyni w tym tygodniu. Tworzymy Straż Świątynną, dlatego chętnych prosimy o zapisywanie się w zakrystii.
  7. Sytuacja obecnego czasu wymaga poświęcenia i ofiary, dlatego zapraszam w czwartek na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Do południa Suchodół, po południu Guzikówka i wieżowce przy ul. Piastowskiej i Grodzkiej.
  8. Dziękuję za pomoc w przekazie internetowym z naszego Sanktuarium: Kapłanom, Michał Stachyrak, Damian Wyderka, Łukasz Pawłowski, Bogdan Preisner, Grzegorz Kosztyła,
  9. W związku z sytuacją epidemiologiczną, chcemy wcześniej roznieść opłatki po domach. Dlatego prosimy roznoszących opłatki na spotkanie w najbliższy poniedziałek po Mszy św.

W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.