DEKRET W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

0

Penitencjaria Apostolska Dekretem z dnia 23 listopada 2014 roku, z racji na ogłoszony Rok Życia Konsekrowanego (od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r.) określiła możliwość pozyskiwania łaski odpustu zupełnego czyli darowania doczesnej kary za grzechy odpuszczone co do winy. Mogą jej dostąpić, dla siebie lub dla zmarłych, wierni, którzy w duchu prawdziwej skruchy spełniają zwykłe warunki uzyskania odpustu tj. brak przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, skorzystanie z sakramentu pojednania, przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Łaskę odpustu zupełnego, mogą zyskiwać członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wierni, po spełnieniu warunków ogólnych oraz określonych poniżej w następujących miejscach lub okolicznościach:
1. „W Rzymie – ilekroć pobożnie uczestniczyć będą w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni
okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary, w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny” (Penitencjaria Apostolska, Dekret o ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego, punkt a).
2. We wszystkich kościołach Archidiecezji Przemyskiej w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2015 i 2016 roku, w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyślu oraz podczas pobożnego nawiedzenia kościoła klasztornego albo kaplicy klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię Godzin, lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnym wezwaniem do Najświętszej Maryi Panny (Penitencjaria, Dekret o ustanowieniu warunków, punkt b).

3. Ponadto, zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej: „Członkowie instytutów życia konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn, nie są w stanie odwiedzić owych kościołów lub kaplic, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia, albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej”. (Penitencjaria, Dekret o ustanowieniu warunków, punkt b). Wszystkich Duszpasterzy, członków Instytutów Życia Konsekrowanego i wiernych zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego z racji Roku Życia Konsekrowanego i z serca błogosławię.

Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik

Możliwość komentowania jest wyłączona.