Małżeństwo

Kurs przedmałżeński:

Wiosenny – rozpoczyna się w I wtorek marca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele

 

Jesienny – rozpoczyna się w I wtorek października po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele

 

Kurs w poradni rodzinnej:

spotkanie w 2 piątek każdego miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele.

Więcej informacji na temat kursu w poradni udzielają Panie Jolanta Pasterczyk (nr tel: 691809041) oraz Bożena Rospond (nr tel. 509675153).

 

PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. Zarezerwowanie terminu ślubu ok. 6 miesięcy przed ślubem (dzień i godzina).

2. Spisanie Protokołu Przedślubnego w kancelarii parafialnej parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo (3 miesiące przed ślubem). Należy przedstawić dokumenty:

● dowody osobiste,

● świadectwa chrztu,

● świadectwa bierzmowania,

● świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas szkół lub Indeks Formacji katolickiej,

● świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej,

● świadectwo ukończenia Katechizacji Przedślubnej.

3. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego celem wybrania Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) i dostarczyć do kancelarii parafialnej (1 – 2 miesiące przed ślubem). Do USC należy zabrać:

● dowody osobiste,

● wyciągi aktu urodzenia,

● pieniądze na opłatę skarbową.

4. Poprosić proboszcza (ów) swoich parafii o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (najlepiej miesiąc przed ślubem) okazując odpowiedni dokument

5. Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)

6. Zaplanować dwie osoby (mężczyznę i kobietę) dorosłe na świadków sakramentu.

KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA UKOŃCZYŁA SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ:

Wiosenna – rozpoczyna się w I wtorek marca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornymw dolnym kościele

Jesienna – rozpoczyna się w I wtorek października po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele

 

 

MATERIAŁ DO W/W KATECHIZACJI:

Wstęp

1. Potrzeba przygotowania do małżeństwa.
2. Przygotowanie dalsze (moje środowisko wychowania).
3. Przygotowanie bliższe (obecny “kurs przedmałżeński”).
4. Przygotowanie bezpośrednie (katechizacja przedślubna – 3 miesiące przed ślubem).
5. Omówienie specyfiki obecnej katechizacji (spotkania, obecność, tematyka…).

I Konferencja

Powołanie – rodzaje powołania życiowego.

1. Definicja powołania.
2. Powołujący Bóg i powoływany człowiek.
3. Rodzaje powołania (kapłaństwo, życie zakonne, małżeństwo, stan wolny, instytut życia konsekrowanego).
4. Kryteria powołania małżeńskiego:

– Płciowość znakiem powołania małżeńskiego.

– Powołanie do tworzenia wspólnoty osób.

– Powołanie do wspólnoty z Bogiem w służbie życiu.

– Powołanie do apostolstwa.

II Konferencja

Małżeństwo wg planu Bożego.

1. Rdz 2, 18-24 – stworzenie kobiety (“Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam”, “uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc”, “Pan Bóg z żebra mężczyzny zbudował niewiastę”, “dlatego mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” – “isz – isza”, “mężczyzna – mężyna”.

2. Miłość – podstawowym zadaniem małżeństwa.

– biologiczna = seks.

– erotyczna, uczuciowa = eros.

– duchowa = agape, caritas.

– oblubieńcza = małżeństwo.

– 1 Kor 13, 1-13 Hymn o miłości.

3. Wierność, nierozerwalność (Mt 19, 3-6 – “Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”).
4. Uczciwość małżeńska.
5. Rozwód – sprzeniewierzenie się wierności, separacja, stwierdzenie nieważności małżeństwa.
6. Monogamia.
7. Ef 5, 2a. 21-33 – “Żony poddane mężom, mężowie mają ich kochać jak własne ciało.
Wzorem jest miłość Chrystusa do Kościoła”.
8. Małżeństwo jest sakramentem.
9. Przekazywanie życia (Rdz 1, 28 “Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”).

III Konferencja

Kto jest powołany do małżeństwa – przeszkody małżeńskie.

1. Wiek.
2. Niezdolność płciowa.
3. Węzeł religijny.
4. Małżeństwa mieszane.
5. Pokrewieństwo i powinowactwo.
6. Choroby psychiczne.
7. Odchylenia patologiczne (perwersja seksualna, nimfomania, satyriatyzm, alkoholizm, sadyzm, histeria…).
8. Podstęp.
9. Przymus, ciężka bojaźń.
10. Występek – uśmiercenie współmałżonka.

IV Konferencja

Występki przeciwko naturze małżeństwa.

1. Aborcja (zabicie człowieka, rodzaje aborcji, polskie prawo dotyczące problemu aborcji, ekskomunika, syndrom post aborcyjny, odpowiedzialność za grzech aborcji…).
2. Antykoncepcja (oddzielenie seksu od prokreacji, rodzaje antykoncepcji i ich szkodliwość…).

– Trwałe ubezpłodnienie – sterylizacja (podwiązanie jajowodów lub nasieniowodów).

– Stosunek przerywany jako niewłaściwe współżycie.

– Antykoncepcja mechaniczna.

– Antykoncepcja chemiczna.

– Antykoncepcja farmakologiczna – hormonalna.

– Środki poronne – abortywne (np. tabletki wczesnoporonne, spirala wewnątrzmaciczna).

– Unikanie potomstwa (przeciwstawianie się istocie małżeństwa, problem demografii).

V Konferencja

Narzeczeństwo.

1. Czystość przedślubna.
2. Poznanie partnera (poglądy na zasadnicze kwestie życiowe, temperament = zalety i wady, zdrowie, podstawy bytu materialnego, środowisko współpartnera.
– Dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, ekonomiczna, psychiczna).
– Przygotowanie życiowe (wykształcenie, praca, wojsko, mieszkanie, zabezpieczenie materialne…)
– Zaręczyny.

VI Konferencja

Wychowanie dzieci powinnością małżonków.

1. Definicja wychowania.
2. Modele wychowawcze.
3. Wychowanie “bezstresowe”.
4. Wychowanie religijne.
5. “Verba docent, exempla trahunt” – własny przykład.
6. Rytuał rodzinny.

VII Konferencja

Ślub katolicki i wesele.

1. Dokumenty do ślubu.
2. Małżeństwo konkordatowe.
3. Protokół przedślubny.
4. Rytuał domowy (błogosławieństwo rodziców).
5. Rytuał w kościele (“Obrzędy sakramentu małżeństwa”).
6. Spowiedź przedślubna.
7. Wesele bezalkoholowe.
8. Nieustanna troska o miłość.
9. Świętowanie rocznic ślubu.

KURS PRZEDŚLUBNY W "PORADNI RODZINNEJ"

spotkanie odbywają się w 2 piątek każdego miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym

w dolnym kościele.

 

MATERIAŁ DO W/W KATECHEZY:

I. SAKRAMENTALNA MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA

A. Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa:

b) małżeństwo jako znak jedności pomiędzy Chrystusem i Kościołem (Ef 5, 2a. 25-32),

c) istota i warunki jedności,

d) umowa małżeńska fundamentem miłości (charakter umowy, odpowiedzialność i skutki),

e) warunki realizacji zobowiązań małżeńskich.

B. Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska (1 Kor 12, 31-13, 9):

a) cel i zadania narzeczeństwa,

b) natura miłości narzeczeńskiej,

c) cele i zadania miłości małżeńskiej,

d) miłość a odpowiedzialne rodzicielstwo.

II. GODNOŚĆ MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

A. Etyczne aspekty miłości małżeńskiej (Ga 5, 13-25):

a) moralność chrześcijańska a etyka,

b) normy etyczne miłości małżeńskiej,

c) rola dojrzałego sumienia,

d) nieetyczne wyrazy miłości

B. Kultura pożycia małżeńskiego:

a) osobowy charakter miłości małżeńskiej,

b) różnice w przeżywaniu miłości mężczyzny i kobiety,

c) znaczenie czystości małżeńskiej,

d) istota pełnego zjednoczenia małżeńskiego.

e) troska o postawę obdarowywania.

III. ŚWIĘTOŚĆ DARU ŻYCIA

A. Rodzina w służbie życiu:

a) życie jest darem, współpraca Boga i człowieka,

b) płciowość a płodność,

c) płodność a miłość,

d) miłość a świętość,

e) normy etyczne w dziedzinie przekazywania życia.

B. Znamiona śmierci w rodzinie:

a) zagrożenia miłości rodzinnej (alkohol, pornografia, rozwiązłość, nierząd, cudzołóstwo – zdrada, gwałt),

b) występki przeciw życiu (postawa antykoncepcyjna, aborcja, eutanazja),

c) kryzys wspólnoty (separacja, rozwód).

 

Więcej o sakramencie małżeństwa:

Katechizm Kościoła Katolickiego (1601-1666):

Konkordat (art. 10):

Kodeks prawa kanonicznego (1055-1165):

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim (13 XII 1989):

–  Synod Archidiecezji Przemyskiej:

 

WZÓR RACHUNKU SUMIENIA DLA NARZECZONYCH – Spowiedź przedślubna

 Opracował: ks. Wojciech Matwiej