OAZA

Co to jest Oaza? Oaza, znana również pod nazwą Ruchu Światło-Życie, to rodzaj wspólnoty mający na celu między innymi zapełnienie wolnego czasu młodym ludziom poprzez różnego rodzaju wycieczki, dyskoteki, projekcje filmowe. Ruch ten ma również na celu ułatwić młodemu człowiekowi poznawanie nowych ludzi, dzielenie się opiniami i poglądami, realizację swoich pasji oraz kształtowanie własnego „ja”.

Nasza grupa jest wspólnotą młodych ludzi, pragnących wzbogacać się o nowe doświadczenia, ale przede wszystkim chcących poznawać prawdę istnienia Boga, który łączy nas na każdym spotkaniu. Stanowimy część Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego.

 Ruch Światło Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

    Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów-opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

    Oaza działa od początku istnienia naszej parafii. Obecnie tworzy ją 40 osobowa grupa młodzieży podzielona na ODB (Oaza Dzieci Bożych), OND (Oaza Nowej Drogi), ONŻ (Oaza Nowego Życia). Oazę prowadzi 4 animatorów, a naszym opiekunem jest Ks. Rafał Kapuściński.

Przebywanie we wspólnym gronie daje nam ogromną radość. Czas spędzamy na rozmowach, żartach, zabawie – w ten sposób poznajemy głębię Boga oraz ubogacamy swoją wiarę.    Serdecznie zapraszamy młodych ludzi do włączenia się w krąg naszych oazowiczów.

Droga koleżanko, Drogi kolego, przyjdź do nas i przekonaj się, że to wszystko ma sens. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00. Nie zwlekaj! Odpocznij w OAZIE!

Modlitwa za wstawiennictwem Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę

Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską
wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na
Twojà służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować
Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności
i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu
Synowi, na wzór Niepokalanej Matki Kościoła. Dziękujemy
Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi
Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników
do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się
do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże,
w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz
wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski (…),
o którą najpokorniej proszę. Amen.