Rodzina Szkaplerzna

Rodzina Szkaplerzna jako grupa duszpasterska działająca przy naszej parafii. Zrzesza w swoim gronie osoby, które pragną w swoim życiu wcielać w praktykę wskazania, dotyczące modlitwy.

Właściwym wzorem, jak żyć modlitwą na co dzień stają się wskazania biblijne, w tym przykład samego Mistrza oraz świadectwo życia tych, którzy tymi ideałami żyli na przełomie wieków. Wśród nich byli między innymi wielcy święci zakonu karmelitańskiego, czyli św. Jan od Krzyża oraz Teresa od Dzieciątka Jezus i wielu wielu innych.

Pragnąc iść śladami wskazanymi już przez te postacie, Rodzina Szkaplerzna stara się na miarę swoich możliwości zaszczepiać najpierw w sobie, a potem w innych zamiłowanie do modlitwy i Pisma świętego, na podstawie którego można także świetnie się modlić.

Nasza Grupa Duszpasterska liczy sobie obecnie około 30 członków. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i poświęcone są modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia, konferencji ascetycznej i adoracju Najswietszego Sakramentu. Finałem spotkania jest Eucharystia.

Spotkania odbywają się najczęściej w górnym kościele od godz16.00 w drugą sobotę miesiaca.

Poza tym niektórzy członkowie grupy biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach czy spotkaniach na szczeblu diecezjalnym albo ogólnopolskim, dotyczących stosowania ideałów karmelitańskich w życiu człowieka XXI wieku.

Aktualnie opiekunem grupy jest ks. Łukasz Buczek.