Kręgi Domowego Kościoła

Domowy Kościół zwany popularnie Oazą Rodzin jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w Ruchu Światło – Życie jako jeden z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich. Equipes Notre Dame, tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem Domowego Kościoła (DK).

Założycielem ruchu był Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), z którym ściśle współpracowała żyjąca do dziś siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Pierwsze rekolekcje odbyły się już w 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem, tam też zawierzono dzieło Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa „Fos” (światło), „Zś” (Życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego z pomiędzy złączonych obrączek umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa też znaku ikony świętej Rodziny, a świętem patronalnym jest Niedziela świętej Rodziny.

Domowy Kościół, jako ruch rodzinny i służący rodzinom zwraca szczególną uwagę na małżeńską duchowość, czyli wspólne dążenie do świętości obojga małżonków. Umacnia relacje osobowe między mężczyzną a kobiety, które wciąż nie są wolne od zła i grzechu. Uczy małżonków i rodziców jak czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa, jak żyć Słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, jak nawzajem sobie służyć i siebie słuchać. Ruch zachęca do budowania jedności małżonków potrzebnej do dobrego wychowania w chrześcijańskim duchu dzieci. Duchowość ta jest realizowana poprzez przyjęcie przez małżonków elementów formacyjnych ruchu nazywanych zobowiązaniami darami. Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu w małej grupie modlitewno formacyjnej zwanej kręgiem rodzin. Każdy taki krąg to 4 do 7 par małżeńskich, najlepiej z jednej parafii, pragnących wzajemnie wspomagać się w poznawaniu i ukochaniu Boga i Ojca. Za pracę każdego kręgu odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

W naszej parafii jest 6 kręgów rodzin. Ostatni z nich powstał w bieżącym roku i właśnie zaczyna swoją drogę formacyjną. Rodziny wchodzące w skład kręgów uczą się tworzyć wspólnotę na wzór tej, którą stworzyli Apostołowie i Uczniowie Jezusa, kształtując w sobie świadomość, iż każdy z nas bez względu na wiek i wykształcenie jest Dzieckiem Bożym.

Domowy Kościół Ruchu światło-Życie jest ruchem otwartym na nowych członków zaprasza Chrystus mówiąc: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Warto wejść na tę drogą z Chrystusem, bo może okazać się ona dla naszego małżeństwa i rodziny najcenniejszym darem od Boga. Wystarczy zapytać kapłanów z naszej parafii lub zapytać o ten ruch któregokolwiek z małżonków będących już w tej wspólnocie. Więcej informacji można uzyskać w internecie na stronach www.dk.oaza.pl lubwww.oaza.org.pl.

Urszula i Stanisław Radłowie

Modlitwa małżonków

Boże, Ojcze Niebieski, coś nas
nierozerwalnie złączył
św. Sakramentem Małżeństwa
kościelnego, daj nam jasne pojęcie
o obowiązkach naszego stanu
i wierną, świętą miłość, abyśmy żyli
jak dzieci świętych i zawsze mogli
uczestniczyć w łaskach tego
Sakramentu. Daj, o Boże, abyśmy
w pobożności i czci z sobą żyli
i dobrym przykładem wzajemnie
się wspierali. Daj nam łagodność
i miłość, aby Twój pokój między
nami panował. Zechcesz nam
zesłać przykrości i cierpienia, udziel
nam także Twej łaski, abyśmy je
z cierpliwością i poddaniem się
Twej świętej woli znosili.
Pobłogosław łaskawie prace
naszego stanu i daj nam mądrość
w używaniu dóbr ziemskich. Użycz
nam łask, abyśmy nasze dzieci, jako
Twoje, dobrą nauką i przykładem
dla Ciebie i dla nieba wychowywali,
pomni owego ścisłego rachunku,
który względem nich przed Tobą
będziemy musieli składać. Daj więc,
abyśmy we wszystkim dobrem
złączeni razem postępowali na
drodze do nieba. Amen.