Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Spotkania Koła  odbywają się

w drugi wtorek miesiąca/ informacja o terminie jest

podawana w ogłoszeniach

parafialnych


„Stowarzyszenie jest organizacją katolicką która skupia osoby wyznania rzymsko-katolickiego uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady dotyczące małżeństwa i rodziny „/par.2 Statutu/.

Koło przy naszej parafii zostało powołane uchwałą Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej  z dania 15 stycznia 1997 roku.

Koło realizuje swoje zadania poprzez udział członków w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, oraz różnorodnych wydarzeniach religijnych na terenie parafii.

Spotkanie rozpoczyna się udziałem w wieczornej Mszy Świętej. Dalsza, formacyjna część spotkania, odbywa się w sali biblioteki parafialnej. Rozważany jest fragment Pisma Świętego najczęściej czytany w danym dniu, a następnie jest omawiany temat formacyjny, wskazany na dany miesiąc przez ks. Asystenta Stowarzyszenia Po tej zasadniczej części jest czas na informacje o wydarzeniach z życia naszej parafii lub  Kościoła, już przy kawie i herbacie w przyjacielskiej atmosferze. Zawsze jest obecny Ks. Asystent Koła.

Członkowie Koła uczestniczą czynnie w życiu społeczności parafialnej, w różnorodnych nabożeństwach i uroczystościach, prowadzą rozważania Drogi Krzyżowej oraz modlitwy różańcowej. Pełnią  również funkcje posłańców w ruchu Odnowy Parafii.

Koło opiekuje się biblioteką parafialną, kataloguje księgozbiór, prowadzi cotygodniowe dyżury w bibliotece. Współpracuje z Katolickim Centrum Wspierania Rodziny  i  Pieczy Zastępczej. Członkowie Koła wspierają wszelkie działania na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz wspomagające rodzinę.

Zapraszamy na spotkania wszystkich ,którym jest bliskie dobro rodziny .

Opracował: Hus Zbigniew – Przewodniczący Koła

Więcej informacji znajdziesz na : http://www.dlarodziny.przemyska.pl/