Pages Navigation Menu

Duchowa Adopcja

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. W sposób uroczysty można ją rozpocząć w dniu Zwiastowania Pańskiego, czyli 25. marca. Koniec modlitw przypada wtedy na dzień Bożego Narodzenia. W praktyce dzieło opiera się na codziennym odmawianiu konkretnej modlitwy i dziesiątki Różańca. Dobrowolnie można podejmować dodatkowe ofiary: więcej modlitwy, post, walkę ze słabościami. Dzieła Duchowej Adopcji może podjąć się każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni i kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci powinny ją podejmować pod opieką rodziców lub opiekunów. Szczególnie zalecana jest osobom, które dokonały aborcji.

Read More

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia – 24 i 25 marca

Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne – tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy.

 Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Read More

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Przypomina nam ona o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.

Read More

Ogłoszenie!!!

Rozpoczęliśmy pracę w kościele związaną z wymianą stropu i malowaniem ścian. 

WSZYSTKIE MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

W TYGODNIU

BĘDĄ ODPRAWIANE

W DOLNYM KOŚCIELE.

MSZE ŚW. W NIEDZIELE

ORAZ W SOBOTĘ WIECZOREM

BĘDĄ ODPRAWIANE

W GÓRNYM KOŚCIELE.

Chcemy niektóre prace wykonać systemem gospodarczym dlatego prosimy o pomoc na miarę możliwości.

W poniedziałek prosimy o pomoc mężczyzn z ul. Kard. Wyszyńskiego,

we wtorek z ul. Dębowej,

we środę z ul. Grunwaldzkiej Pigonia i Wiejskiej,

w czwartek z ul. B. Prusa,

w piątek z ul. Nad Badoniem, Reymonta, Debrzy i Słonecznej,

w sobotę z ul. Polnej.

Prace będą trwały przez kilka miesięcy i będą utrudnienia za które przepraszamy.

Prosimy o wyrozumiałość i modlitwę w intencji naszych prac.

W czasie każdej Mszy św. modlimy się za tych , którzy  swoją pracą, ofiarą i modlitwą  wspierają dzieło remontu naszego kościoła, aby Pan Bóg wynagrodził ich trud.

Read More

Odcinek 8 – Stacja VII: Krzyż

Read More
Strona 1 z 5612345...102030...Ostatnia »