Pages Navigation Menu

Duchowa Adopcja

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. W sposób uroczysty można ją rozpocząć w dniu Zwiastowania Pańskiego, czyli 25. marca. Koniec modlitw przypada wtedy na dzień Bożego Narodzenia. W praktyce dzieło opiera się na codziennym odmawianiu konkretnej modlitwy i dziesiątki Różańca. Dobrowolnie można podejmować dodatkowe ofiary: więcej modlitwy, post, walkę ze słabościami. Dzieła Duchowej Adopcji może podjąć się każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni i kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci powinny ją podejmować pod opieką rodziców lub opiekunów. Szczególnie zalecana jest osobom, które dokonały aborcji.

Read More

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia – 24 i 25 marca

Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne – tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy.

 Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Read More

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Przypomina nam ona o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.

Read More

Odcinek 8 – Stacja VII: Krzyż

Read More

Odcinek 7 – Stacja VI: Biczowanie

Read More

Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele

Praktyka kościoła wyrobiła w swej długiej historii dwie formy pobożności wielkopostnej: Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Obydwie formy mają charakter pobożności ludowej od początku krzewionej z powodzeniem przez prosty lud wierny. Oddziaływanie tych praktyk wydawało się bardzo skuteczne, tym bardziej że dawniej prosty lud z reguły nie umiał pisać i czytać, więc nabożeństwa te posługując się obrazami (stacjami drogi krzyżowej) i krótkimi pieśniami ludowymi (znanymi na pamięć) służyły jako silny bodziec poruszający uczucia, a przez nie całą duszę do nawrócenia, miłości Boga i licznych dzieł miłosierdzia. Pierwsza forma, drogi krzyżowej, jest dziś bardziej powszechna, tzn. znana w całym kościele, druga raczej charakterystyczna dla terenów Polski, związana z pobożnością polską.

Read More

„Pasja” Katarzyny Emmerich w nowym „Gościu Niedzielnym” i „Niedzieli”

Do najnowszego wydania (23 marca 2014)  „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” będzie dołączona książka „Pasja” niemieckiej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich. Książka jest opisem męki Jezusa. Na jej podstawie Mel Gibson nakręcił głośny film „Pasja”, który na całym świecie zobaczyły tłumy ludzi.

Film sprawił, że objawienia zaczęły przeżywać prawdziwy renesans. Anna Emmerich przedstawia swoje wizje z nieprawdopodobną dokładnością. Choć była zamknięta w klasztorze odległym od Jerozolimy o 5300 kilometrów, p

otrafiła odtworzyć z detalami topografię tego miasta. Nie ruszając się ze swojego łóżka, widziała nie tylko, jakiego koloru był ołtarz na Arce, na której Noe składał ofiarę Panu, i jaką barwę nosiła szata, którą wdziewał każdego dnia Abraham, ale nawet jak wyglądało wesele Najświętszej Marii Panny.

Książka ma 360 stron i oprawę miękką. Ze względu na jej wagę i objętość, a przez to droższy kolportaż to wydanie „Gościa” i Niedzieli z książką kosztuje 6 zł. Koszty druku w całości pokrył pan Roman Kluska.

Read More

Jałmużna wielkopostna 2014

Pod hasłem „Wiara i Miłosierdzie” rozpoczyna się w Środę Popielcową Jałmużna Wielkopostna – doroczna akcja charytatywna prowadzona przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i starszych oraz możliwość ofiarowania im konkretnej pomocy.

W ramach akcji rozprowadzono w Polsce ponad 800 000 skarbonek wielkopostnych, do których dzieci i młodzież zbierać będą fundusze odmawiając sobie drobnych przyjemności. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozprowadzono 1000 sztuk skarbonek głównie wśród wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Zebrane środki na koniec Wielkiego Postu przekazane zostaną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych zamieszkujących na terenie danej parafii.

Read More

Odcinek 6 – Stacja V: Oto człowiek?

Read More

Imieniny ks. Abp. Józefa Michalika

Drogi Solenizancie!!!

Z okazji imienin przyjmij serdeczne życzenia, by Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza Arcybiskupa swoimi darami. Niech głoszona przez Księdza Arcybiskupa Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary i uzdalnia ich do życia w komunii. Życzymy, by Ksiądz Arcybiskup był dla ludzi obrazem Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swoje owce.

Do naszych życzeń dołączamy modlitwę całej naszej wspólnoty parafialnej.

Duszpasterze

Read More
Strona 1 z 2812345...1020...Ostatnia »