Al Anon

Cierpisz z powodu picia bliskiej osoby?

Przyjdź do Al – Anon – „Barka”

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30 w salce w dolnym kościele św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie (wejście po schodach w dół po prawej stronie kościoła).

Miting otwarty w pierwszy wtorek miesiąca.

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i na-dzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do ich wyleczenia.
Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organi-zacją lub jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczą-cych wspólnoty Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca.
W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobro-wolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Co nam daje Al-Anon?

1. Umacnia zaufanie do siebie oraz zapewnia pogodę ducha,
2. Pomaga w dokonaniu zmiany naszego nastawienia
3. Pomaga w tworzeniu bardziej normalnych warunków życia dla naszych dzieci.
4. Pomaga w uzyskaniu poprawy naszego ogólnego stanu zdrowia:
 fizycznego – poprzez usunięcie powodów do zdenerwowania;
 umysłowego – dzięki przezwyciężeniu lęku;
 duchowego – przez wskazanie sposobu osiągnięcia pokory, spokoju ducha i żywej wiary.

Masz pytania na temat naszej grupy możesz zadzwonić i zapytać

(tel.  730 009 572)