Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” powstało w 2011 r. Jest to organizacja społeczna nienastawiona na osiąganie zysków. Tworzą ją osoby, które poza wykonywaną pracą zawodową, chcą pomagać innym, działając z potrzeby serca.

Główne cele, które realizujemy poprzez swoje działania skupiają się na:

 1. Niesieniu pomocy na rzecz rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej

2. Organizowaniu przy parafii:

 • kursów, szkoleń, rekolekcji, sesji, konferencji, sympozjów i innych o charakterze religijnym,
 • czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób starszych

3. Wspieraniu działalności charytatywnej i wolontariatu

4. Upowszechnianiu i rozwoju kultury fizycznej i sportu

5. Uczestniczeniu w promocji regionalnej

6. Wspieraniu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wspólnot i społeczności lokalnej

A konkretnie- tak działamy

Na przestrzeni tych paru lat pomagaliśmy min.

 • powodzianom z kraju, współorganizując akcje zbiórki potrzebnych darów,
 • zbiórki darów potrzebnych dla ubogich sąsiadów ze Wschodu, pomagając również w dostarczeniu zebranych produktów
 • Zaaranżowaliśmy przede wszystkim różnego rodzaju spotkania z myślą o dzieciach. Podczas wakacji powstały tzw. aktywne wtorki wypełnione ciekawymi grami, ruchowymi zabawami i konkursami
 • w okresach przedświątecznych zaproponowaliśmy nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom zajęcia tematycznie nawiązujące do zbliżających się wydarzeń (warsztaty, plastyczne, muzyczne itp.)
 • organizujemy zabawy karnawałowe czy też andrzejkowe dla dzieci
 • naukę tańca dla dzieci pod okiem profesjonalnego instruktora tańca
 • organizujemy zawody ping-pongowe
 • w każdy wtorek prowadzimy kółko szachowe dla dzieci
 • zapraszaliśmy także na Biesiady Maryjne, wypełnione zabawami, konkursami i zakończone ogniskiem

Ponadto każdego roku przy wparciu wielu firm, instytucji a także zwykłych ludzi dobrej woli przygotowujemy paczki mikołajowe oraz świąteczne dla dzieci zaangażowanych w życie naszej parafii ale nie tylko. Zasięg naszej pomocy dociera również do rodzin spoza naszej parafii.

Owocem naszej działalności jest także dziecięcy festiwal piosenki religijnej i patriotycznej. A dzięki dotacjom z Gminy Krosno, Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji PGNiG czy Spółce PGE S. A. organizowaliśmy koncerty m.in. z okazji rocznic pobytu Papieża w Krośnie, utworzenia Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krośnie a także włączając się do organizacji Forum Charyzmatycznego, które odbywa się od 10 lat w Krośnie na hali sportowej.

To tylko część naszych aktywności przy parafii. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z organizowanych przez nas wydarzeń.

Kontakt do stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna „Pomocna Dłoń”

ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 30

pomocnadlonkrosno@gmail.com

Aby wesprzeć nasza działania można wpłacić darowiznę na poniższy numer konta

91 8636 1031 2003 1503 5163 0001

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum