Historia

Każda parafia to osobliwe środowisko, w które wpisują się konkretni ludzie, to wyjątkowa wspólnota, z którą jesteśmy jakoś szczególnie związani.

Oto trochę historii o powstaniu naszej parafii:

Był rok 1982. Kuria Przemyska nabyła od pani Elżbiety Setlak, wdowy po p. Piotrze Setlaku, właścicielu gruntu i gospodarstwa ogrodniczego, cały majątek. Pani Elżbieta wypełniła w pewien sposób wolę zmarłego męża, który pragnął wybudować kapliczkę nieopodal domu, by mogli modlić się przy niej przechodnie.

Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk wydelegował wówczas młodego kapłana ks. Romualda Szumierza do utworzenia kaplicy z budynku gospodarczego. Należy przypomnieć, że były to czasy trudnego stanu wojennego. Ksiądz Szumierz pracował do świąt Bożego Narodzenia 1982 roku. Później obowiązki zostały zlecone przez księdza arcybiskupa I. Tokarczuka Ojcu franciszkaninowi Tarzycjuszowi Cwykiel. Ten zasłużony kapłan, budowniczy kościoła w Głowience, zaprawiony w bojach z władzą ludową, w konspiracji z kilkoma parafianami przygotowali oborę do godnego sprawowania eucharystii.

Pierwszą Mszę Św. „pasterkę”, bardzo uroczystą odprawił ks. biskup Tadeusz Błaszkiewicz w noc Bożego Narodzenia 1982 roku… Czytaj więcej

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum