Grupy

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w pierwsze środy miesiąca.


Charyzmat Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Historia powstania Akcji Katolickiej

Historia powstania Akcji Katolickiej w naszej papieskiej parafii jest od początku bardzo ściśle związana z grupą parafian, którzy darzą Sługę Bożego Jana Pawła II wielką czcią i miłością oraz odpowiedzieli czynnie na apel Ojca świętego i Biskupów polskich skierowany do wiernych świeckich o reaktywowanie tej organizacji.

W naszej archidiecezji przemyskiej Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik dnia 25 grudnia 1995 r. wydał „Dekret erygowania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”. W naszej Parafii Akcja Katolicka została powołana dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika z dnia 6 grudnia 1996 r. Akcja Katolicka w naszej parafii liczyła wtedy 22 osoby świeckie bardzo czynnie angażujących się w sprawy parafii wspomagających tym samym swojego pierwszego asystenta ks. Proboszcza Jana Kutynę w sprawach duszpasterskich i gospodarczych.

Kościół pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie został poświęcony przez Jana Pawła II w dniu 10 czerwca 1997r.  W duchu wdzięczności za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka – Papieża zapraszamy wszystkich wiernych do włączenia się w dziękczynienie poprzez uczestnictwo w Bractwie św. Jana Pawła lI.

Do Bractwa św. Jana Pawła może należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz pragnie naśladować św. Jana Pawła lI w jego postawie „Totus Tuus” i podejmie, według swoich możliwości, zadania członka Bractwa: 

 1. Modlitwa – codziennie przynajmniej jeden dziesiątek różańca  w intencji Kościoła, o pokój w Ojczyźnie i na świecie oraz w intencji ewangelizacji Polski i świata, a także za członków Bractwa św. Jana Pawła ll.
 2. Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu, jak czynił to św. Jan Paweł lI, na miarę swoich możliwości, a szczególnie 16 dnia każdego miesiąca.
 3. Zgłębianie nauczania św. Jana Pawła ll, w tym, wedle możliwości, udział w wydarzeniach związanych ze św. Janem Pawłem II proponowanych przez Bractwo.
 4. Tworzenie własnej domowej biblioteczki związanej ze  św. Janem Pawłem lI – gromadzenie i poznawanie dzieł Jana Pawła II, zwłaszcza dokumentów, które wydał jako Papież, a także prezentujących go  książek, muzyki i filmów.
 5. Rozpowszechnianie nauczania św. Jana Pawła i wiedzy o nim.
 6. Współpraca z sanktuarium św. Jana Pawła lI – wspieranie animacji pielgrzymów poprzez  modlitwę, wolontariat, według możliwości także materialnie. Strzeżenie relikwii św. Jana Pawła II.
 7. Duchowy udział w modlitwach, nowennach do św. Jana Pawła II, mszach św. sprawowanych w każdy wtorek w sanktuarium św. Jana Pawła ll w Krośnie.
 8. Szczególnym zadaniem sekcji młodzieżowej bractwa o nazwie:  „JP II – nowe pokolenie” jest poznawanie życia i nauczania św. Jana Pawła II oraz innych świętych Polaków  jako wzorów do naśladowania.

By zostać członkiem Bractwa, należy przedstawić  referencje na piśmie od swojego duszpasterza oraz  wypełnić specjalną deklarację. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do Bractwa.

Opiekunem i zwierzchnikiem Bractwa jest Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła ll w Krośnie.

Spotkania odbywają się najczęściej w górnym kościele od godz. 16.00 w drugą sobotę miesiąca.

Celem bractwa szkaplerznego jest rozszerzanie kultu Matki Bożej Szkaplerznej poprzez własne nabożeństwa i ćwiczenia duchowne, a szczególnie przez naśladowanie Jej cnót i dzieła miłości. Każdy kto przyjmuje szkaplerz św. należy do rodziny Maryi. Papież Pius XII napisał, że „Wszyscy karmelici, bądź po klasztorach pierwszego i drugiego Zakonu, bądź w Trzecim Zakonie regularnym i świeckim, bądź w bractwie, połączeni szczególnym węzłem miłości, należą do tej samej rodziny błogosławionej Matki”.

Rodzina Szkaplerzna jako grupa duszpasterska działająca przy naszej parafii zrzesza w swoim gronie osoby, które pragną w swoim życiu wcielać w praktykę wskazania, dotyczące modlitwy.

Rodzina Szkaplerzna stara się na miarę swoich możliwości zaszczepiać najpierw w sobie, a potem w innych zamiłowanie do modlitwy i Pisma świętego, na podstawie którego można także świetnie się modlić.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i poświęcone są modlitwie koronki do Bożego Miłosierdzia, konferencji ascetycznej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Finałem spotkania jest Eucharystia.

Poza tym niektórzy członkowie grupy biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach czy spotkaniach na szczeblu diecezjalnym albo ogólnopolskim, dotyczących stosowania ideałów karmelitańskich w życiu człowieka XXI wieku.

Hymn do Matki Bożej Szkaplerznej – posłuchaj i dowiedz się więcej.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00. 

Co to jest Oaza? Oaza, znana również pod nazwą Ruchu Światło-Życie, to rodzaj wspólnoty mający na celu między innymi organizowanie wolnego czasu młodym ludziom poprzez różnego rodzaju wycieczki, dyskoteki, projekcje filmowe. Ruch ten ma również na celu ułatwić młodemu człowiekowi poznawanie nowych ludzi, dzielenie się opiniami i poglądami, realizację swoich pasji oraz kształtowanie własnego „ja”.

Nasza grupa jest wspólnotą młodych ludzi, pragnących wzbogacać się o nowe doświadczenia, ale przede wszystkim chcących poznawać prawdę istnienia Boga, który łączy nas na każdym spotkaniu. Stanowimy część Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Oaza działa od początku istnienia naszej parafii. Obecnie tworzy ją 20 osobowa grupa młodzieży podzielona na grupę młodszą i starszą.

Przebywanie we wspólnym gronie daje nam ogromną radość. Czas spędzamy na rozmowach, żartach, zabawie – w ten sposób poznajemy głębię Boga oraz ubogacamy swoją wiarę.    Serdecznie zapraszamy młodych ludzi do włączenia się w krąg naszych oazowiczów.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu wg ustalonego terminu z Księdzem prowadzącym dany krąg.

Domowy Kościół zwany popularnie Oazą Rodzin jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w Ruchu Światło – Życie.

Domowy Kościół, jako ruch rodzinny i służący rodzinom zwraca szczególną uwagę na małżeńską duchowość, czyli wspólne dążenie do świętości obojga małżonków. Umacnia relacje osobowe między mężczyzną a kobietą, które wciąż nie są wolne od zła i grzechu. Uczy małżonków i rodziców jak czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa, jak żyć Słowem Bożym, modlitwą, Eucharystią, jak nawzajem sobie służyć i siebie słuchać. Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu w małej grupie modlitewno formacyjnej zwanej kręgiem rodzin. Każdy taki krąg to 4 do 7 par małżeńskich. Za pracę każdego kręgu odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

 www.dk.oaza.pl 

Spotkania grupy modlitewnej w poniedziałki po Mszy Św. wieczornej.

Ksiądz proboszcz Jan Bielec założył grupę Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii w 2007 roku. Spotkania wspólnoty mają na celu uwielbienie Pana Boga, otwieranie się na dary Ducha Świętego, rozważanie Słowa Bożego i budowanie relacji z innymi.

W każdy ostatni poniedziałek gromadzimy się na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 19:00

Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania.

Zmiana Tajemnic Różańcowych:

w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00

w parafii św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli:

 1. Róża św. Katarzyny Sieneńskiej
 2. Róża św. Andrzeja Apostoła
 3. Róża św. Stanisława Biskupa
 4. Róża św. Stanisława Kostki
 5. Róża św. Judy Tadeusza
 6. Róża św. Teresy
 7. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 8. Róża św. Macieja Apostoła
 9. Róża św. Barbary
 10. Róża bł. Jolanty
 11. Róża św. Maksymiliana Kolbe
 12. Róża św. Kazimierza
 13. Róża św. Antoniego
 14. Róża św. Jana Ewangelisty
 15. Róża św. Marka Ewangelisty
 16. Róża św. Łukasza
 17. Róża św. Brata Alberta
 18. Róża św. Wojciecha
 19. Róża bł. Karoliny
 20. Róża św. Bartłomieja
 21. Róża św. Marii Magdaleny
 22. Róża św. Jana Z Dukli
 23. Róża św. Jana Pawła II
 24. Róża św. Marii Magdaleny

Próby scholi odbywają się  w piątki o godz. 19.00 w salce w dolnym kościele.

Schola „Kefas” funkcjonuje w naszej parafii od wielu lat. Swoimi talentami ubogaca liturgię i różne uroczystości parafialne. Serdecznie zapraszamy nowe osoby.

Próby odbywają się w każdą sobotę od godz. 10.00 do 11.00 w sali w dolnym kościele.

Dziecięcy Zespół Wokalny działa przy parafii św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie od października 2013 roku. Jego pomysłodawcą, założycielem i kierownikiem artystycznym jest Mariola Rybczak. Zespół skupia dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Obecnie liczy około 30 osób.

Celem zajęć wokalnych z dziećmi jest rozwój poprzez śpiew, wspólne muzykowanie i zabawy integracyjne, a nagrodą występy np. podczas mszy świętych czy koncertów okolicznościowych tj.: koncerty kolęd, koncerty patriotyczne, maryjne czy papieskie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętnie i lubiące śpiewać dzieci.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 18:30

Diakonia Modlitwy Epafras to wspólnota katolicka, której charyzmatem jest modlitwa wstawiennicza i ewangelizacja. Jest wspólnotą skupiającą osoby, które przez modlitwę i post pragną wstawiać się u Boga za braćmi i siostrami.

Spotkania Koła  odbywają się w drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Koło przy naszej parafii zostało powołane uchwałą Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej  z dania 15 stycznia 1997 roku.

Spotkanie rozpoczyna się udziałem w wieczornej Mszy Świętej. Dalsza, formacyjna część spotkania, odbywa się w sali biblioteki parafialnej. Rozważany jest fragment Pisma Świętego najczęściej czytany w danym dniu, a następnie jest omawiany temat formacyjny, wskazany na dany miesiąc przez ks. Asystenta Stowarzyszenia Po tej zasadniczej części jest czas na informacje o wydarzeniach z życia naszej parafii lub  Kościoła, już przy kawie i herbacie w przyjacielskiej atmosferze. Zawsze jest obecny Ks. Asystent Koła.

Członkowie Koła uczestniczą czynnie w życiu społeczności parafialnej, w różnorodnych nabożeństwach i uroczystościach, prowadzą rozważania Drogi Krzyżowej oraz modlitwy różańcowej. Pełnią  również funkcje posłańców w ruchu Odnowy Parafii.

Koło opiekuje się biblioteką parafialną, kataloguje księgozbiór, prowadzi cotygodniowe dyżury w bibliotece. Współpracuje z Katolickim Centrum Wspierania Rodziny  i  Pieczy Zastępczej. Członkowie Koła wspierają wszelkie działania na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz wspomagające rodzinę.

Więcej informacji znajdziesz na : http://www.dlarodziny.przemyska.pl/

Cierpisz z powodu picia bliskiej osoby?

Przyjdź na spotkanie grupy „Szansa”

Spotkania w każdą sobotę miesiąca o godz. 19:00 natomiast miting otwarty w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 19:00

Grupa „Szansa” jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do ich wyleczenia.

Grupa „Szansa”nie ma składek członkowskich. Jest ona samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to poprzez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Co nam daje „Szansa”?

1. Umacnia zaufanie do siebie oraz zapewnia pogodę ducha,
2. Pomaga w dokonaniu zmiany naszego nastawienia
3. Pomaga w tworzeniu bardziej normalnych warunków życia dla naszych dzieci.
4. Pomaga w uzyskaniu poprawy naszego ogólnego stanu zdrowia:
– fizycznego – poprzez usunięcie powodów do zdenerwowania;
– umysłowego – dzięki przezwyciężeniu lęku;
– duchowego – przez wskazanie sposobu osiągnięcia pokory, spokoju ducha i żywej wiary.

Masz pytania na temat naszej grupy możesz zadzwonić i zapytać

(tel. 664 024 719)
(tel.  730 009 572)

Spotkania ministrantów i lektorów odbywają się we wtorki o godz. 17:30

Czy myślałeś kiedyś, aby zostać ministrantem lub lektorem?

Ministrant lub lektor  to ten, który służy Panu Jezusowi podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw. Bliskość ołtarza, wykonywane funkcje, komża, alba – to wszystko sprawia, że pobyt w kościele daje wiele radości i satysfakcji. Ministrant jest bliżej Chrystusa niż wszyscy obecni w świątyni: znajduje się blisko ołtarza, tabernakulum.

Życie każdego dobrego ministranta polega na pobożnym uczestnictwie w Mszach Świętych według ustalonego planu, a także na spotykaniu się na zbiórkach, wspólnych wyjściach i wyjazdach, rekolekcjach oraz na innych atrakcyjnie spędzanych chwilach.

Zastanów się! Wstępując do naszego grona, zyskasz nowych kolegów – a może spotkasz tych, których dobrze już znasz. Zyskasz także coś więcej – bliskość Chrystusa, Któremu odtąd będziesz służyć. Pan Jezus w sposób szczególny będzie z Tobą – to On Ciebie wybiera z grona wielu kandydatów – Twoich rówieśników.

Porozmawiaj ze swoimi Rodzicami. Jeśli będziesz chciał zostać ministrantem, przyjdź.

Króluj nam Chryste !!!

Siewcy Nowej Ewangelizacji

Grupa teatralna Siewcy przy parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie powstała w 1994 roku z inicjatywy Felicji Janik, z zawodu nauczyciel bibliotekarz z kwalifikacjami i zamiłowaniem reżyserskim. Bardzo dużą pomoc w formowaniu tej grupy, w nauce śpiewu i poruszania się po scenie udzieliła młoda, ale bardzo zdolna nauczycielka Agnieszka Wiklowska – Rybicka.

Pierwszymi członkami, którzy pomogli organizować i pozyskiwać nowych kandydatów na aktorów byli: Maria Grochowska, Józef Eliasz, Bogdan Józefowicz oraz Józef Blicharczyk. Gdy grupa została sformowana podjęliśmy temat sceniczny „Betlejem Polskie” pióra Lucjana Rydla. Nastąpił również podział ról, każdy członek grupy miał jakieś zadanie do wykonania. Próby odbywały się raz w tygodniu w godzinach wieczornych w salce pod plebanią, a później w Osiedlowym Domu Kultury na Guzikówce. Obecnie spotykamy się w dolnym kościele.

W czasie 14 lat naszej działalności przygotowaliśmy następujące spektakle: „Betlejem Polskie”, „Golgota”, „Droga do świętości Jana z Dukli”, „Wigilia Polska”, „Gość Oczekiwany”, „Miłosierdzie Maryi”, „Łza Zbawienia” oraz „Wspomnienie o Janie Pawle II”. Z tymi spektaklami odwiedziliśmy kilkadziesiąt miast, miasteczek i wsi w całej południowo-wschodniej części naszego kraju od granicy z Ukrainą do Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa.

W czasie tych kilkunastu lat działalności przez grupę przewinęło się ponad 200 osób. Potrzeba nam ciągle nowych twarzy, chętnych i zdolnych do spróbowania swoich sił w przygotowanym przez nas spektaklu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (0-13) 42 012 55 – najlepiej późnym wieczorem. Spotkania – próby spektakli – odbywają się w piątki wieczorem. Funkcję koordynatora grupy teatralnej pełni Józef Eliasz, a reżysera Zofia Wójtowicz.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum