Bierzmowanie

Znaczenie

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku – świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary i stawania w jej obronie. W sakramencie bierzmowania Duch Święty

Czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

  1. Udziału w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w Niedzielnej Mszy Świętej, okolicznościowych nabożeństwach  (październikowych i majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach), rekolekcjach parafialnych
  2. Comiesięcznej spowiedzi, prowadzenia życia zgodnego z dekalogiem
  3. Udziału w katechezie szkolnej, która pozwoli pogłębiać wiedzę religijną
  4. Spotkaniach formacyjnych oraz wykonania zaleceń duszpasterza

Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która

  1. Ma ukończony 16 rok życia
  2. Jest katolikiem bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i moralnością katolicką
  3. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego bierzmowanie
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum