Kult św. Jana Pawła II

Nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II w naszym Sanktuarium odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:30

Szczególnym momentem ożywienia kultu Papieża w Krośnie była jego beatyfikacja i kanonizacja oraz nawiedzenie Krzyża Papieskiego przy którym modlił się krótko przed śmiercią. Wówczas wprowadzono co wtorkowe nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II. Przyciągały one wiernych z parafii i spoza.

Do dzisiaj cieszą się one dużą popularnością i każdy wtorek owocuje modlitwą za różne osoby czy stany. I tak:

I wtorek miesiąca – za dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej oraz ich rodziców

II wtorek miesiąca – za rodziny (prosimy przynosić zdjęcia rodzin, które zostaną umieszczone przy relikwiach Ojca św.)

III wtorek miesiąca – za przygotowujących się do bierzmowania

IV wtorek miesiąca – za przygotowujących się do małżeństwa oraz osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

V wtorek miesiąca – o dobre przygotowanie się do śmierci

Podczas każdego z nabożeństw odczytywane są podziękowania i prośby składane przez wiernych.

Uroczystości związane ze św. Janem Pawłem II 

10 czerwca– Rocznica pielgrzymki św. Jana Pawła II do Krosna oraz poświęcenia naszego kościoła przez Papieża

22 października – Odpust ku czci św. Jana Pawła II 

13 grudnia – Rocznica podniesienia naszej świątyni do rangi Sanktuarium

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum