Małżeństwo

Znaczenie

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1660

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie małżeństwa?

1. Przed ślubem należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu.

2. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Należy przygotować i przynieść następujące dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej;
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesięcy!);
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej, a najlepiej Indeks Formacji Katolickiej;
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • świadectwo odbycia nauk przedślubnych w Poradni Rodzinnej;
  • dokument  z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egzemplarze i dostarczyć do kancelarii parafialnej 2 – 3 miesiące przed ślubem) stwierdzający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważny 6 miesięcy!) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego.
  • Do USC należy zabrać: dowody osobiste, wyciągi aktu urodzenia,  pieniądze na opłatę skarbową.
  • Zaplanować dwie osoby (mężczyznę i kobietę) dorosłe na świadków sakramentu.
  • Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)

4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej Parafii, wówczas przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymuje „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą dostarcza do parafii miejsca swojego zamieszkania.

6. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej (względnie narzeczonego). Gdyby zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

7. Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.

Kurs przedmałżeński w naszej Parafii

Wiosenny – rozpoczyna się w I wtorek marca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele

Jesienny – rozpoczyna się w I wtorek października po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele

Kurs w poradni rodzinnej: spotkanie w 2 piątek każdego miesiąca po Mszy św. i nabożeństwie wieczornym w dolnym kościele.

Więcej informacji na temat kursu w poradni udzielają Panie:

Jolanta Pasterczyk (nr tel: 691809041)

Agata Józefowicz (nr tel. 533833132)

Przed Mszą Świętą ślubną prosimy też odpowiednio wcześniej skontaktować się z organistą, kościelnym czy osobą odpowiedzialną z dekorację. Poniżej udostępniamy pieśni, które mogą być wykonane podczas Mszy Świętej:

1.Gdzie miłość wzajemna i dobroć.

2. Prawo miłości.

3. Gdy się łączą ręce dwie.

4. Ty tylko mnie poprowadź.

5. Przykazanie nowe daję wam.

6. Pod Twą obronę.

7. Gdy klęczę przed Tobą.

8. Ojcze z niebios Boże Panie.

9. Boże mocny Boże cudów.

10. Boże w dobroci.

11. Boże mój Boże szukam Ciebie.

12. Chrystus, Chrystus to nadzieja cała.

13. Com przyrzekł Bogu.

14. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać.

15. Panie nie jestem godzien.

16. W Tobie jest światło.

17. Wszystko Tobie oddać pragnę.

18. Miłujcie się wzajemnie.

19. Schowaj mnie.

Pieśni podczas Komunii Św.

1 Zbliżam się w pokorze.

2. O Boże dzięki Ci składamy.

3. Chlebie najcichszy.

4. Bądżźe pozdrowiona.

5. Witaj pokarmie.

6. O mój Jezu w Hostii skryty.

7. O Jezu w Hostii białej.

8.Jezu drogi Tyś miłością.

9. Jezu w Hostii utajony.

10. Panie pragnienia ludzkich serc

Ave Maria:

G. Caccini.

M. Lorenc.

J.S. Bach

F. Schubert

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum