Pokuta

Znaczenie

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” KKK 1422

Możliwość spowiedzi

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty istnieje codziennie ok. pół godziny przed Mszą św.  Spowiedź jest możliwa także od poniedziałku do soboty o 15:00.

5 Warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Przed spowiedzią należy zrobić dobry rachunek sumienia.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum