Sanktuarium św. Jana Pawła II

Parafia św. Piotra Ap. i św. Jana z Dukli w Krośnie

Ogłoszenia 24 września 2023 r.

 1. Dziękuję za przygotowanie liturgii i dar na Kościół mieszkańcom ul. B. Prusa. Msza św. w intencji Darczyńców będzie odprawiona 17 lutego. Za tydzień proszę o przygotowanie liturgii mieszkańców ul. Reymonta i nad Badoniem.
 2. Zapraszamy na naszą stronę internetowa naszej parafii: piotrajana.pl
 3. Zapraszamy dzieci i młodzież do zapisania się do Zespołu Wokalnego „Wesołe Nutki”, który działa przy naszej parafii. Próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00, w salce w dolnym kościele.
 4. Za tydzień składka na WSD w Przemyślu.
 5. W najbliższy poniedziałek nie będzie Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, ponieważ będzie 2 października podczas rekolekcji za tydzień.
 6. „Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w najbliższą środę /27.09./ po Mszy wieczornej. Zapraszamy.”
 7. „Koronka na ulicach miast świata” do gazetki parafialnej. Z modlitwą s. Vianneja. „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Siostry Jezusa Miłosiernego z Krosna serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krosna na wspólną modlitwę 28 września 2023 roku o godzinie 15:00 na krośnieńskim rynku.  Oddajmy cześć Chrystusowi, który za mnie i za Ciebie oddał życie na krzyżu! Dla świata jest to nic nie znaczący kwadrans, dla Boga wielkie wołanie grzeszników!
 8. Od 2 do 4 października będziemy gościć w naszym Sanktuarium ks. Dominika Chmielewskiego SDB. 

W poniedziałek o godz. 17.00 różaniec.

17.30 Msza św. – kazanie ks. Dominik Chmielewski

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

We wtorek o godz. 17.00 różaniec.

17.30 Msza św. odpustowa – św. Jana z Dukli – kazanie ks. Dominik Chmielewski. Procesja wokół Sanktuarium.

19.00 Konferencja

 We środę o godz. 17.00 różaniec.

17.30 Msza św.– kazanie ks. Dominik Chmielewski.

19.00 Konferencja

9. XIII Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie, odbędzie się w tym roku w dniach 18-19 listopada w hali sportowej MOSiR w Krośnie.

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Bardzo często pojawiają się pytania kto może zostać chrzestnym. Kodeks Prawa Kanonicznego stawia chrzestnym następujące wymagania:

 1. Chrzestny powinien zostać wyznaczony do tego zadania, chcieć to zadanie podjąć oraz posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Trzeba tutaj pamiętać, że zadaniem chrzestnego jest przede wszystkim pomoc osobie ochrzczonej w prowadzeniu życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Warto przed przyjęciem na siebie takiego zobowiązania zadać sobie pytanie czy podołam wypełnić ten obowiązek?
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat
 3. Osoba mająca pełnić funkcję chrzestnego musi być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął sakrament Eucharystii oraz musi prowadzić życie zgodne z wiarą. Od tej zasady nie może być wyjątku. Warto pamiętać, że osoby, które nie uczestniczą w życiu sakramentalnym lub wypowiadają się przeciw wierze nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych. Nie mogą być chrzestnymi również osoby, które żyją w konkubinacie lub są związane małżeństwem tylko cywilnym bez względu na przyczynę trwania takiej sytuacji.
 4. Chrzestni muszą być ponadto wolni od kar kościelnych. Chrzestnymi nie mogą być również rodzice dziecka.

Coraz częściej pada pytanie czy może być dwóch ojców chrzestnych lub dwie matki chrzestne. Trzeba powiedzieć, że Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że może być jeden chrzestny, jedna chrzestna lub dwoje chrzestnych. Oznacza to, że w wypadku kiedy jest dwoje chrzestnych muszą być to mężczyzna i kobieta.

Osoba wyznaczona przez rodziców dziecka na chrzestnego powinna udać się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania i tam poprosić o zaświadczenie potwierdzające, iż może ona pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej. W kancelarii można również poprosić o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z pełnieniem obowiązków rodzica chrzestnego.

Przy wyborze chrzestnych rodzice powinni kierować się przede wszystkim ich wiarą i praktykowaniem

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 25.09.2023 r.

7.00 1) +Krystyna Rachwał z tacy, 2) +Lucyna Wierdak od Barbary i Stanisława Rybarskich, 3) +Jan Migut z tacy, 4) +Stanisław Kucab od brata z  rodziną

17.30 1) +Leszek Szubra od koleżanek i kolegów z pracy Justyny, 2) +Maria Bajda od Łukasza Drzyzga z  rodziną, 3) +Józef Lawera, 4) +Wanda Patla od Teresy Latoszek, 5) w intencji mieszkańców ul. Kisielewskiego nr 8


Wtorek 26.09.2023 r.

7.00 1) +Michał Maczuga w 9 rocznicę śmierci od córki Marzeny z mężem i wnukiem Sebastianem, 2) +Krystyna Rachwał z tacy, 3) +Lucyna Wierdak od rodz. Gromkiewiczów, 4) +Stanisława Wilk od córki Barbary

17.30 1) +Leszek Szubra od koleżanek i kolegów z pracy Justyny, 2) +Maria Bajda od Ireny Delimata, 3) +Wanda Patla od Agnieszki i Weroniki Tomasik, 4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny, 5) w intencji mieszkańców ul. Kisielewskiego nr 5


Środa 27.09.2023 r.

7.00 1) +Leszek Szubra od rodz. Chorążaków, 2) +Maria Bajda od Agnieszki Śliwa z rodziną, 3) +Wanda Patla od Jurka Wszelaki z rodziną, 4) +Stanisława Wilk od synowej Krystyny

17.30 1) +Lucyna Wierdak od Ady Szczepańskiej, 2) +Maria Bajda od Łukasza Drzyzga z rodziną, 3) za zmarłych z rodziny, 4) +Kazimierz Człowiekowski od Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych


Czwartek 28.09.2023 r.

7.00 1) +Leszek Szubra od Barbary Dunaj z rodziną, 2) Wanda Patla od Zofii Janik3) +Jan Migut z tacy, 4) +Wiesław w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodzin Guzik i Żołnierczyk

17.30 1) +Lucyna Wierdak od koleżanek z US z referatu NIP, 2) +Maria Bajda od chrześnicy Aliny z rodziną, 3) +Kazimeirz Człowiekowski od rodz. Człowiekowskich, 4) +Maria Frydrych od córki Teresy


Piątek 29.09.2023 r.

7.00 1) +Jan Mucha w 5 rocz. śmierci od żony, 2) +Lucyna Wierdak od kuzynki z rodziną, 3) +Wanda Patla od Anny Turoń, 4) +Stanisław Kucab od rodziny Kafel i Surowiec

17.30 1) +Michał, +Eleonora, +Stanisław Gradowicz, +Zdzisława, +Tadeusz Dziadosz i za zmarłych pracowników PRID Krosno S.A., 2) +Leszek Szubra od Elżbiety i Janusza Kiklica z rodziną, 3) +Kazimierz Człowiekowski od Anny  i Marka Laskoś, 4) +Maria Frydrych od wnuka Daniela z żoną


Sobota 30.09.203 r.

7.00 1) +Leszek Szubra od koleżanek i kolegów z pracy żony, 2) +Lucyna Wierdak od Ewy i Mariana, 3) +Wand Patla od Lucyny moskal z rodziną, 4) +Stanisława Wilk od wnuka Dariusza i Sylwii

1.30 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Moniki i Wojciecha w 18 rocznicę ślubu i o potrzebne łaski na dalsze lata, 2) +Zygmunt Leszczyński w 25 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny, 3) +Kazimierz Człowiekowski od Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, 4) +Wanda Felchner od Anety o Ireneusza


Niedziela 1 października

6.45 +Dorota, +Stanisław Pelc

8.00 1) W int. mieszkańców ul. Kisielewskiego domy prywatne, 2) +Eugenia, +Benedykt, +Lucyna, +Kacper, +Stanisław, +Leszek, +Roman, +ks. Oborski, +ks. Gradowski, ++Ks. Tadeusz Balawender, +Ks. Jam Wilusz

10.00 +Edward Jakiełą w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny od siostry Zofii

11.30 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Aleksandry i Konrada z okazji 1 rocznicy ślubu, 2)

16.00 +Emil Niedziński w 7 rocznicę śmierci

18.00 za parafian

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum