Kapłaństwo

 „Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży  i rządy pasterskie”. KKK 1592

Informacje dla kandydatów

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w służebnym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifikacyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium
2. Życiorys własnoręcznie napisany
3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich)
Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku świadectwa maturalne dostarczają w dniu egzaminu wstępnego
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
5. Świadectwo chrztu
6. Świadectwo bierzmowania
7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
8. Opinia księdza proboszcza
9. Opinia katechety
10. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania
11. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów
12. Trzy fotografie

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z księdzem rektorem (nr tel.: 16 676 05 31 lub 506 806 700).

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum