Historia

Zgodnie z nauką i historią Kościoła sanktuarium jest miejscem szczególnego kultu poświęconym Osobom Trójcy Świętej lub świętym, co wyraża się mi.in. w pielgrzymkach wiernych i otrzymywanych łaskach. Przybywający do sanktuarium starają się czynić pokutę, na modlitwie prosić o wiarę i dziękować za otrzymane już łaski.

Preludium do utworzenia sanktuarium św. Jana Pawła II była konsekracja kościoła pw. św. Piotra i Jana z Dukli przez Papieża podczas pobytu w Krośnie i Dukli 10 czerwca 1997 r.  Od tego momentu miejsce to stawało się coraz bardziej pomnikiem Ojca Świętego.

Z czasem od tego wydarzenia wierni i duszpasterze zapragnęli, aby to miejsce jeszcze bardziej związane było z osobą Jana Pawła II. Beatyfikacja oraz kanonizacja Ojca Świętego oraz świadectwa uzdrowień składane w tym miejscu jedynie te pragnienia wzmocniły. Zebrano niemal 10 tys. podpisów wiernych i wraz ze wsparciem samorządu wystosowano prośbę do Ks. Abp Józefa Michalika o ustanowienie w Krośnie Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Dnia 13 grudnia 2015 r. – w Roku Miłosierdzia – Metropolita Przemyski Ks. Abp Józef Michalik ogłosił uroczyście powstanie Sanktuarium. Rozpoczął się tym samym nowy rozdział funkcjonowania parafii.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum