Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania grupy modlitewnej w poniedziałki po Mszy Św. wieczornej.

 

Odnowa w Duchu Świętym to wszystko, co sprawia Duch Święty w wierzących w Chrystusa dla ożywienia i wzrostu Kościoła. Uczestniczy w niej każdy, kto otwiera się na Ducha Świętego i wciąż stara się dostosować swoje kroki do Jego natchnień w dziele czynienia Kościoła „czystym i bez skazy” (por. EF 5,27).

Ksiądz proboszcz Jan Bielec założył grupę Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii w 2007 roku.

Grupa liczy ok. 60 osób.

Na wspólnym uwielbianiu Pana Boga grupa spotyka się w poniedziałki po Mszy św. wieczornej. Natomiast w czwartki po Mszy św. odbywa się Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W każdy ostatni poniedziałek gromadzimy się na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 19:00

Pan Bóg spełnia nasze prośby, a nawet marzenia. Daje dużo więcej w ciekawszy, lepszy sposób niż chcieliśmy i marzyliśmy, tylko …czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość… bo tylko On wie, kiedy spełnienie naszej prośby będzie dla nas najkorzystniejsze!   Nasza grupa   w tym roku już po raz kolejny z Bożą pomocą jest organizatorem Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego, o którym można więcej poczytać w zakładce FORUM CHARYZMATYCZNE lub  w Galerii zobaczyć zdjęcia.

 

Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania.