Spotkanie opłatkowe Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej

Spotkanie opłatkowe Szkół im. Jana Pawła II z Archidiecezji Przemyskiej w naszym Sanktuarium

13 stycznia 2020 r.

Fot. Ks. Mirosław Wójcik

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum