Adoracja Najświętszego Sakramentu

W poniedziałek 3 lutego 2020 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7:30-9:00 oraz 14:30-17:30

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum