Misje parafialne- dzień trzeci

TRZECI DZIEŃ MISJI (wtorek)

            Kolejny dzień misji w naszej parafii rozpoczął się o godz. 10:00 , kiedy to na Mszy Świętej  zgromadzili się seniorzy, samotni i chorzy. Połączona była ona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W homilii Ksiądz Misjonarz zauważył między innymi, że czas choroby, cierpienia, a nawet samotności powinien zostać wykorzystany jako okazja do zbawienia siebie i innych.

Zdjęcia z Mszy przedpołudniowej znajdują się poniżej.

Popołudniowe rozważania skoncentrowane były na rozważaniach na temat tego, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. Nabożeństwo po Eucharystii było okazją do dziękczynienia za miłość Najlepszego z Ojców oraz przeproszenia za to, co się jej w naszym życiu sprzeciwia.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum