Ogłoszenia duszpasterskie 5 kwietnia 2020 r. + intencje mszalne

Ogłoszenia duszpasterskie 5 kwietnia 2020 r.

  1. Od dziś wszystkie nabożeństwa z naszego kościoła można na bieżąco przeżywać przez Internet, na naszej stronie parafialnej: piotrajana.pl Dziękuję za prace związane z udostępnianiem naszych wydarzeń w naszym Sanktuarium: Łukasz Pawłowski, Kamil Habrat. Zamontowano kamerę, która będzie przekazywać obraz i głos z naszego kościoła. Tę pracę wykonał: Michał Stachyrak, Damian Wyderka – Bóg zapłać.
  2. Mamy ograniczenia w uczestnictwie w naszych nabożeństwach do 5 osób, ale przypominamy, że w piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00, dla młodzieży o 19.00, dla dzieci w czwartek o godz. 17.00, a w niedziele – Gorzkie Żale o godz. 15.00. Zapraszamy do jednoczenia się z nami przez Internet. Będzie transmisja na bieżąco.
  3. W piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii Świętej przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu… można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  4. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu każdego dnia. Prosimy o skorzystanie z sakramentu pojednania w ciągu tego tygodnia przed Mszą św. i podczas liturgii. Również zapraszamy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 codziennie. W czasie adoracji możliwość przyjęcia Komunii Świętej – proszę poprosić Kapłana w konfesjonale.
  5. Róża św. Macieja na kwiaty do Bożego Grobu 100 zł, św. Łukasza Ewangelisty 280 zł.
  6. Róża i korona dla Matki Bożej: Róża św. Judy Tadeusz 400 zł; św. Jadwigi 200 zł.
  7. Kochani, z serca dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na konto parafialne na utrzymanie naszej Parafii.

Zapewniamy Was wszystkich o naszej modlitwie w intencji dobrodziejów naszego Sanktuarium i Parafii

  • Prosimy także o przekazanie naszych ogłoszeń osobom starszym i znajomym, którzy nie posiadają dostępu do internetu. Prosimy zabrać im do domu „Dzień Pański”.
  • Zachęcamy wszystkich Was do duchowej jedności w modlitwie przez wspólne odmawianie razem z nami Litanii do św. Jana Pawła II i Matki Bożej Szkaplerznej we  wszelkich utrapieniach.
  • Bądźmy solidarni w modlitwie, wzajemnej trosce oraz w sposób odpowiedzialny stosujmy się do zaleceń służb, dbających o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK (6.04) Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11

7.00-  1)  +Piotr Adamiak z tacy; 2) +Jan Zajdel z tacy;

15.00 –  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY

18.00- 1) +Zbigniew Nycz od rodziny Kwolek z Jasienicy Rosielnej;  2) +Zofia Piecuch od siostry Janiny z rodziną  ; 3) + Zofia Mercik od sąsiadów Gromków; 4) +Danuta Woszczyk od rodziny Rysz; 5) + Jan Konarski od Agaty i Roberta Moskal z rodziną z Krosna;  6) + Janina Jastrzębska greg. 

WTOREK (7.04) Iz 49,1-6; Ps 71; J 13,21-33.36-38

7.00- 1)  + Piotr Adamiak z tacy; 2) +Jan Zajdel od rodziny Kopacz i Warunek   ; 3) + Jan Konarski od kuzynki Ali z rodziną z Nienaszowa   

15.00-   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY

18.00- 1)  + Stanisław 6 r śm. intencja od żony i synów;  2) +Zofia Mercik; + Kazimierz i Maria Wilk  od Jana i Alicji Zajdel; 3) +Zbigniew Nycz od rodziny Janusza Duplaga  z Haczowa; 4) +Zofia Piecuch od rodziny Fiejdasz; 5) + Danuta Woszczyk od rodziny Rysz; 6) +Janina Jastrzębska  gr. ;   NABOŻEŃSTWO DO ŚW JANA PAWŁA II

 ŚRODA (8.04) Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25

7.00 –  1)  + Piotr Adamiak z tacy; 2) + Jan Konarski od Sabiny z dziećmi ; 3) + Jan Zajdel od Lucyny Janik z rodziną ; 4) + Władysława 2 r śm + Adam , + Antonina i Tekla 

15.00- ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W CISZY

18.00- 1) + Zofia Mercik i + Kazimierz , + Maria Wilk od Krzysztofa i Marii Zajdel; 2) +Zofia Piecuch od pracowników piekarni Fiejdasz; 3) +Janina Jastrzębska gr.; 4) +Zbigniew Nycz od  rodziny Klara; 5) +Danuta Woszczyk od Wandy Mazur z rodziną; 6) o Boże błog., opiekę Matki Bożej z okazji urodzin dla Renaty

WIELKI CZWARTEK  (9.04) Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

18.00- 1)  O nowe powołania kapłańskie , zakonne i misyjne – od rodziny Kikliców; 2) +Zofia Piecuch od pracowników piekarni Fiejdasz; 3) + Danuta Woszczyk od chrzestnej Edyty z rodziną; 4) +Zbigniew Nycz od narzeczonej syna zmarłego Zbigniewa;  5) + Zofia Mercik od kuzynki Anny z rodziną; 6) +Janina Jastrzębska  greg.; 7) + Piotr Adamiak od rodziców; 8) +Jan Konarski od syna Mirosława z rodziną; 9) + Kazimierz Gorczyca od rodziny Rzeźnikiewicz i Szczepanik 

WIELKI PIĄTEK(10.04) Iz 52,13-53,12; Ps 31; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1-19,42

18.00- LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA (11.04)

Mt 28,1-10

19.00-  1)  + Zofia Mercik , + Kazimierz i + Maria Wilk od Elżbiety i Marka Mercik; 2) + Danuta i Norbert Wilk; 3) +Zofia Piecuch od pracowników piekarni Fiejdasz; 4) + Czesława Krężel i + Adam Krężel; 5) +Janina Jastrzębska  gr ; 6) + Piotr Adamiak z tacy; 7) + Jan Konarski od żony i syna wraz z wnukami; 8) + Kinga Trznadel Deptuch i + Ireneusz Deptuch

9) + Danuta Woszczyk od chrzestnej Edyty z rodziną   

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  (12.04) Dz 10,34a.37-43; Ps 118; ! Kor 5,6b-8; J 20,1-9

6.00 – +Zofia Mercik, +Kazimierz i Maria Wilk od Janusza Henczel z rodziną

8.00 – 1)  dziękczynna w 51 r ślubu Mariana i Haliny;  2) + Stanisław Gabryel od córki Martyny z mężem Grzegorzem i synem Mikołajem  10.00 – 1) +Eugenia, Kacper, Benedykt Marchajski, +Wacław , Stanisław Wójcikowski , + Roman Majowicz, Leszek Chrapek, ks. Piotr Oborski , ks. Zbigniew Gadomski; 2) + Janina Jastrzębska  greg.

11.30 –  + Stanisław Kubit intencja od brata 

16.00 – za parafian 

18.00 – o dary Ducha Świętego dla Adasia i o opiekę Matki Bożej

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa

– Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).

– Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).

Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.

Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.

– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jan (rozdział 13 i 14)

– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34). 

– Przyjąć duchowo Komunię świętą, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu.

– Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…

Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Wielki Piątek

W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

– Na stole ustawić Krzyż.

Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”.

– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.

Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana

– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.

– Przyjąć duchowo Komunię świętą…

– Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.

Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13)

Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Wielka Sobota

Śpiewamy pieśni Wielkopostne

– Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.

– Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą świeconą.

Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.

– Po kolacji zaśpiewać Jedną pieśni wielkanocnych

– Przyjąć duchowo Komunię świętą.

Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.

Wielka Niedziela

Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jan (rozdział 20)

– Życzenia przy poświęconym jajku

– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum