Post o chlebie i wodzie w piątek

Post o chlebie i wodzie w Piątek

Przemyśl, 8 kwietnia 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!

„Ogłoście post!” – tak wołał prorok Joel, będąc przekonanym i przynaglonym do tego przez samego Boga (Jl 1,14). Był to post podjęty w godzinie wielkiego zniszczenia i utrapienia, jakie towarzyszyło Narodowi Wybranemu. Prorok, pod natchnieniem Ducha Bożego, próbował skłonić ludzi do pokuty i skruchy, aby Bóg zlitował się i zesłał na nich swoje błogosławieństwo (Jl 2,14).

Niemal każdy dzień tegorocznego Wielkiego Postu skłania nas do pytań o wiarę, o ludzkie życie, o wzajemną solidarność. Pojawia się też kwestia wynagradzania za ludzkie grzechy. Tęsknimy za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Prawdopodobnie z większą wiarą i gorliwością wpatrujemy się w Krzyż Chrystusa, który jest dla nas nadzieją na ocalenie. To wspaniałe, godne pochwały postawy.

Pragnę jednak zachęcić i poprosić Diecezjan o podjęcie w Wielki Piątek postu o chlebie i wodzie, aby ofiarować ten akt jako wynagrodzenie za grzechy Trójjedynemu Bogu wraz z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa. Zachęta kierowana jest do osób, które taki post mogą podjąć i nie przyniesie to szkody ich zdrowiu.

Pamiętajmy również, że post musi wypływać z miłości. Powodem postu nie może być chęć zadośćuczynienia tradycjom, duchowa duma, czy nawet próba zmuszenia Boga, aby uczynił coś dla nas. Post musi być „postem miłości”, by przyniósł uzdrowienie współczesnej ludzkości.

Wierzę i ufam, że dzięki takiemu postanowieniu dokona się w nas:

wewnętrzne umocnienie i wyzwolenie z więzów słabości;wyswobodzenie spod brzemion chorób, cierpień i grzechów trapiących ludzi;uproszenie u Boga, by dał nam litościwe serca, gotowe służyć biednym i potrzebującym;uproszenie u Boga łaski wyzwalania ludzi zniewolonych (np. nałogami, atakami złego ducha).

Podejmijmy je jako konkretną postawę wyrzeczenia, dołączoną do ufnej, pokornej modlitwy.

Przypominam jednocześnie, że wszystkich wierzących obowiązuje w tym dniu post ścisły, według zaleceń przepisów liturgicznych. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia, zaś post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie rozpoczęli 60. Mimo tego przepisu, rodzice powinni zatroszczyć się, aby również dzieci były wprowadzane w autentycznego ducha pokuty.

Z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

Źródło: www.przemyska.pl

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum