Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II – Ks. dr Tomasz Picur

We wtorek, 8 grudnia 2020 r., w naszym Sanktuarium odbyła się modlitwa ku czci Papieża Polaka, przez którego wstawiennictwo wierni modlili się o łaski dla siebie i swoich bliskich. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił zaproszony ks. dr Tomasz Picur. Odnosząc się do przeżywanej w tym dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia kaznodzieja przypomniał nauczanie Papieża dotyczące godności Maryi i wartości kobiety.

Zobacz zdjęcia

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum