1 Niedziela Wielkiego Postu – List Abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego

Pokusy, jakim został poddany Jezus, mają charakter reprezentatywny, gdyż można je odnaleźć w dziejach Narodu Wybranego, a także w codziennym życiu każdego człowieka. Pierwsza z nich dotyczy konsumpcji, posiadania dóbr materialnych. Druga, odwołująca się do władzy i panowania nad człowiekiem, w konsekwencji zmierza do wyrzeczenia się Boga. Trzecia polega na chęci dokonaniu spektakularnego cudu i jest oznaką pychy. Wszystkie te pokusy stanowią przemyślaną strategię diabelskiego planu, według którego człowiek ma uwierzyć, że jego serce powinno być ukierunkowane wyłącznie na życie doczesne. Chrystus, stanowczo odrzucając wszystkie pokusy, prowadzi nas drogą zbawienia, która wiedzie przez Jego drogę krzyżową i męczeńską śmierć do chwały zmartwychwstania.

Do odważnego odrzucania pokus doczesności,
a także do konsekwentnego kształtowania naszych serc na wzór Serca Pana Jezusa
zachęca Metropolita Przemyski, abp Adam Szal,
w liście pasterskim przeznaczonym na 1. Niedzielę Wielkiego Postu tj. 21 lutego 2021 r.

Czyta ks. Paweł Pystka

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum