Gorzkie Żale – 21 lutego 2021r.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym wygłoszone przez ks. Andrzeja Kinala

21 lutego 2021 r.

Fot. Klaudyna Konarzewska

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum