Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

W każdą Niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale. W tym roku kazania pasyjne głosi ks. Andrzej Kinal.

Transmisja na naszym parafialnym kanale YouTube

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum