Ostatnie pożegnanie ks. Prałata Tadeusza- kazanie

Kazanie wygłoszone w naszym Sanktuarium, podczas ostatniego pożegnania Ks. Prałata Tadeusza Balawendra. Dziękujemy Księże Prałacie za wieloletnią i gorliwą posługę w naszej parafii. Dziękujemy za udzielone Sakramenty, głoszenie Słowa Bożego, wieloraką pomoc, życzliwość i przykład pięknego życia oraz kapłaństwa.

Mszę Świętą sprawował J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, kazanie wygłosił ks. Prałat Jan Kutyna. Słowa wdzięczności za dar posługi w naszej świątyni wygłosił również Ks. Proboszcz Jan Bielec Archiprezbiter Krośnieński.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum