Informacje dotyczące pogrzebu Śp. Ks. Prałata Tadeusza Balawendra

W niedzielę, 7 marca 2021 r., w wieku 89 lat,
zmarł ks. prał. Tadeusz Balawender,
emerytowany proboszcz Parafii w Łubnie Opacym,
rezydujący przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Program uroczystości pogrzebowych:

  • RÓŻANIEC: Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, poniedziałek 8 marca 2021 po wieczornej Mszy Świętej, godz. 17:30
  • RÓŻANIEC: Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, wtorek 9 marca 2021 przed wieczorną Mszą Świętą, godz. 17:00
  • EKSPORTA: Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, środa 10 marca 2021, godz. 8.00
  • POGRZEB: Parafia pw. Chrystusa Króla i NMP Królowej w Łubnie Opacymśroda 10 marca 2021, godz. 11.00.

Ks. prał. Tadeusz Balawender urodził się 26 września 1931 r. w Mikulicach. Po ukończeniu studiów w przemyskim WSD, przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1957 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Zabierzowie, Tyczynie, Jaśle, Korczynie i Chłopicach. W 1966 r. został mianowany proboszczem w Łubnie Opacym, którą to funkcję piastował do czasu przejścia na emeryturę w 2003 r. Od tamtej pory rezydował w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Odznaczony przywilejami EC i RM. W 2006 r. został mianowany Honorowym Kanonikiem Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej.

Bóg zapłać Księże Prałacie za wieloletnią i gorliwą posługę w naszej parafii. Dziękujemy za udzielone Sakramenty, głoszenie Słowa Bożego, wieloraką pomoc, życzliwość i przykład pięknego życia oraz kapłaństwa.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum