Program kwietniowych rekolekcji z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB

Trwając w radości Okresu Wielkanocnego, chcemy jak uczniowie wędrujący do Emaus karmić się słowem Bożym i umacniać wiarę. Ważną rolę w tym dziele pełnią świadkowie Zmartwychwstałego Pana. Niewątpliwie szczególnym uczniem Jezusa jest ks. Dominik Chmielewski SDB, który niejednokrotnie dał wspaniałe świadectwo relacji z żywym Chrystusem. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy gościli ks. Dominika w naszej parafii i skorzystamy z kolejnej okazji do umocnienia wiary. Serdecznie zapraszamy Drogich Parafian i Gości do wspólnej modlitwy i udziału w rekolekcjach. Szczegółowe informacje są zawarte na plakacie. Przypominamy też o przestrzeganiu zasad sanitarnych.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum