Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek kanonizował św. Jana Pawła II. Wiedząc, jak wielkiego orędownika mamy w niebie, pamiętajmy dziś w sposób szczególny o modlitwie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum