NMP Matki Kościoła

Dzisiaj Święto NMP Matki Kościoła.
W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół na całym świecie obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła. Kościołowi, rodzącemu się w dniu Pięćdziesiątnicy towarzyszy Matka Jezusa, jako ta która wspiera i ochrania wspólnotę uczniów swojego Syna.
Zapraszamy na Eucharystię do naszego Sanktuarium 24 maja (poniedziałek) o godz. 7:00, 10:00, 11:30, 16:00 i 18:00

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum