Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z naszej świątyni

41. Archidiecezjalna Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Niebawem wyruszy na pątniczy szlak ku Jasnej Górze 41 Archidiecezjalna Przemyska Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji w drodze to – „Z MARYJĄ DO WIECZERNIKA”

Pielgrzymka w tym roku ze względu na panującą pandemię będzie miała wyjątkowy charakter. Wyruszymy z naszej Archidiecezji ku Jasnej Górze sposobem sztafetowym, gdzie każda z grup pielgrzymkowych krocząc w wyznaczonych dniach będzie reprezentowała pątników całej naszej Archidiecezji. Pozostali pielgrzymi będą łączyć się duchowo z realnie pielgrzymującą w danym dniu grupą.

Św. Jan z Krosna pielgrzymuje 6 i 8 lipca. Dołącz do Grupy św. Jana, która wyruszy z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Serdecznie Cię zapraszamy.

Spotkanie organizacyjne dla pątników

Odbędzie się w niedzielę 27 czerwca 2021r. w Sanktuarium sw. Jana Pawła II w Krośnie o godz. 16.00. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. a następnie będą omawiane sprawy dotyczące szczegółów pielgrzymki.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum