WAŻNE!!! Odwołanie dyspensy

Od 20 czerwca br. zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej jednogłośnie zdecydowali, że z dniem 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

Oznacza to, że nieuzasadniona nieobecność na niedzielnej Eucharystii będzie wykroczeniem przeciwko:

– trzeciemu przykazaniu Bożemu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

– pierwszemu przykazaniu kościelnemu: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum