Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała wraz z błogosławieństwem dzieci.

10 czerwca 2021 r.

Fot. Klaudyna Konarzewska

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum