Homilia abpa Józefa Michalika

Za kogo uważasz Jezusa?
Czy on Cię wezwał na tyle mocno, że poszedłeś za Nim?
Jak nasze życie łączyć z wiarą, jak odważnie ją wyznawać, co ją rozwija, a co przeszkadza?
Na te pytania odpowiedz sobie słuchając homilii Ks. Abpa Józefa Michalika, wygłoszonej w czasie odpustu w naszej parafii ku czci św. Piotra Apostoła.

29 czerwca 2021 r.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum