Ogłoszenia 18 lipca 2021 r.

18 lipca 2021

  1. Dziękuję za przygotowanie liturgii mieszkańcom ul. Guzikówka i Mała. Msza św. będzie odprawiona 7 marca. Za tydzień proszę o przygotowanie liturgii mieszkańców ul. Langiewicza.
  2. Ojcowie Franciszkanie zapraszają na pielgrzymkę pieszą do Kalwarii Pacławskiej.
  3. SMAP 2021 w Krośnie18 września /jednodniowy/. HASŁO: Posłani mocą Eucharystii.
  4. 8 – 9 październik Forum Charyzmatyczne w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie: Odbuduj mój Kościół – prowadzi o. Remigiusz Recław SJ, o. Jacek Olszyk SJ i zespół Mocni w Duchu z Łodzi.
  5. 5 – 7 listopad misjonarze z Brazylii poprowadzą rekolekcje: o. Enriqe i o. Antonello. Z wyprzedzeniem podaję terminy by podjąć modlitwę w intencji tych wydarzeń, które będziemy przeżywać.
  6. W najbliższy wtorek będziemy modlili się za młodzieży przygotowującą się da sakramentu małżeństwa.
  7. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane za tydzień z okazji błogosławieństwa pojazdów są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  8. Zapraszamy wszystkich mających wakacje na nabożeństwa i do korzystania z sakramentów świętych.
  9. Przypominamy o codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, natomiast w czwartek od 7.30 do 17.30.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krosna

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna od poniedziałku (12 lipca) Urząd Miasta Krosna rozpoczął realizację projektu „Bon Zdrowotny dla Seniora” na rok 2021. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańcom Krosna do świadczeń rehabilitacji leczniczej. Zapraszamy mieszkańców Krosna, którzy mają ukończony 70 rok życia oraz spełniają kryteria programu – do złożenia wniosku o Bon w L rzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a. Bon uprawnia do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych, z których będzie można skorzystać w Centrum  Rehabilitacji przy ulicy Grodzkiej 45c.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum