Czwartki powołaniowe

CZWARTKI POWOŁANIOWE❗
W każdy czwartek w sposób szczególny w naszych modlitwach oraz na adoracji prośmy o nowe liczne, święte i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne.

Módlmy się również za kapłanów, zwłaszcza *tych pracujących w naszym Sanktuarium, o świętość ich życia,
*za przygotowujących się do kapłaństwa,
*za kleryków przebywających w seminariach duchownych,
*o łaskę wytrwania w powołaniu dla kapłanów już posługujących.

Zapraszamy Was do modlitwy o powołania dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 17:30 a następnie do pozostania na Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa JANA PAWŁA II
o powołania kapłańskie i zakonne


O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie
i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania,
których za sprawą Ducha Świętego nieustannie
udzielasz Swojemu Kościołowi. Wspomagaj
biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby
konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia
prawdziwie ewangelicznego. Udziel siły
i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy
przygotowują się do świętego posługiwania i życia
konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników
Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia
wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież
naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej
gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania
Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na
młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim
powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali
jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz
wahania i niewierności tym, których powołałeś.
Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy,
Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta,
która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała
na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości,
towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem
tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla
Twojego Królestwa. Amen.
Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich
wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa,
do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do
życia świeckiego konsekrowanego i misyjnego,
według potrzeb całego świata, który Ty miłujesz
i pragniesz zbawić.
Tobie zawierzamy szczególnie naszą wspólnotę,
stwórz w nas duchowy klimat pierwszych
chrześcijan, abyśmy się stali wieczernikiem
modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha
Świętego i Jego darów.
Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby
konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy
wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje
wezwanie i przygotowują się do święceń albo do
ślubów opartych na radach ewangelicznych.
Wejrzyj miłościwie na tylu młodych ludzi dobrze
przygotowanych i wezwij ich do naśladowania
Ciebie. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie
będą mogli w pełni realizować samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca
możnemu pośrednictwu Maryi, która jest Matką
i Wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię
o podtrzymywanie naszej wiary, że Ojciec
wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty
nakazałeś nam prosić. Amen.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum