Dziękczynienie za plony

W niedzielę 22 sierpnia została odprawiona Msza Święta dziękczynna za zbiory. Mieszkańcy z Suchodołu oraz pozostali parafianie wyrażali Bogu wdzięczność za plony i błogosławieństwo.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum