Kongregacja katechetyczna – 27 sierpnia

Wydział Nauki Katolickiej zaprasza wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy
na tegoroczne kongregacje katechetyczne.

Spotkanie w Krośnie odbędzie się we piątek, 27 sierpnia 2021 r.
w Parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli.
Początek o godz. 9.30.

TEMAT WIODĄCY: Preewangelizacja odpowiedzią na współczesne wyzwania religijne i kulturowe.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum