Kongregacja katechetyczna

W piątek 27 sierpnia odbyła się Kongregacja katechetyczna, której temat dotyczył „Preewangelizacji”. Księża Biskupi i prelegenci podjęli kwestie współczesnych wyzwań religijnych i kulturowych.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum