Pielgrzymka maturzystów

28 września maturzyści z II LO w Krośnie wraz z ks. Bartłomiejem, ks. Sebastianem, nauczycielami i opiekunami udali się na pielgrzymkę do Częstochowy, by tam u tronu Czarnej Madonny prosić o błogosławieństwo na czas egzaminów oraz by zawierzyć Bogu swoją młodość i dalsze plany życiowe. Młodzież wraz z opiekunami odwiedziła jasnogórskie muzeum, uczestniczyła w nabożeństwie Drogi krzyżowej na wałach oraz wzięła udział we Mszy Świętej odprawianej w kaplicy Cudownego Obrazu. W czasie wolnym można było pójść do kaplicy na osobistą modlitwę, by przedstawić Matce Bożej intencje serca.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum