Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Jodłówki – 25 września

25 września coroczna pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Zapisy w zakrystii. Wyjazd 25 września o godz. 7.30.

Soli Deo per Mariam – Samemu Bogu przez Maryję
(Bł. Kardynał Stefan Wyszyński)

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca
Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację
kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Elżbiety Róży Czackiej

Czcigodni Duszpasterze, Osoby życia konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie!

Chrześcijanin czyta historię własnego życia oraz dzieje narodu przez pryzmat znaków czasu, a więc odwołując się do Bożej Opatrzności i intepretując wydarzenia osobiste, społeczne i narodowe w kluczu wiary, nadziei i miłości. Ostatnie miesiące obfitowały w wielorakie wydarzenia i przeżycia, pełne radosnych, ale i trudnych, a nawet bolesnych chwil. Przyniosły nam także wiele natchnień i poruszeń, do których z pewnością należy zaliczyć pragnienie dziękczynienia, wyrażonego wobec Boga i ludzi.

Wierząc, że Boża Opatrzność prowadzi nas współczesnymi drogami wiary i historii, biorąc pod uwagę duchowe natchnienia, rodzące się w naszych sercach, kieruję do Was zaproszenie do udziału w Pielgrzymce Róż Żywego Różańca oraz w diecezjalnym dziękczynieniu za dar beatyfikacji bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. To diecezjalne wydarzenie wiary zostało zaplanowane na sobotę, 25 września 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.

Każdy z nas nosi w sercu indywidualne intencje, które warto przedłożyć w modlitewnym westchnieniu, pielgrzymując do jodłowieckiego sanktuarium. Nie zapominajmy jednak, że zjednoczeni we wspólnocie modlącego się Kościoła, powinniśmy, zgodnie z wezwaniem i prośbą Naszej Matki i Królowej, powielaną w orędziach płynących z różnych miejsc objawień, wynagradzać Bogu za popełnione grzechy, modlić się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, błagać o przebaczenie oraz o ustanie pandemii i innych nieszczęść, które w dawnych wiekach określane były mianem „zarazy”. Mam tutaj na myśli nie tylko doświadczenie lęku przed chorobą ciała, ale także przed chorobami duszy, które w konsekwencji wpływają na uporczywe trwanie w grzechu, a tym samym obrażanie Boga i sprzeniewierzanie się przykazaniu miłości człowieka. Zgoda, pojednanie, czyste i prawe sumienie możliwe są do osiągnięcia wówczas, kiedy, uznawszy naszą grzeszność i słabość, będziemy pokornie błagać Boga za wstawiennictwem Maryi i Świętych o miłosierdzie dla nas i całego świata. Pomoże nam w tym nabożeństwo przebłagalno-pokutne Siedmiu Boleści Matki Bożej. W procesji pokutnej będą uczestniczyć różne stany, w tym: dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni, starsi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego.

Chcąc poczuć bogactwo wspólnoty i jedności wierzących, zachęcam duszpasterzy, aby w ogłoszeniach parafialnych poinformowali wiernych o pielgrzymce, zorganizowali im wyjazd lub zachęcili do indywidualnego pielgrzymowania. Zachęcam moderatorów ruchów i zrzeszeń katolickich, dziecięcych, młodzieżowych, jak i dorosłych członków apostolatu świeckich, aby podjęli trud zorganizowania wyjazdu reprezentowanych przez siebie wspólnot. Przed wyjazdem warto skorzystać w swojej parafii z sakramentu pokuty, aby jak najwięcej osób mogło podczas pielgrzymki przystąpić do komunii świętej wynagradzającej.

Drodzy Diecezjanie!

Potrzeba nam nadziei i pocieszenia, które, jak mocno ufam, zabierzemy ze sobą do naszych serc, domów i parafii z diecezjalnego wieczernika, którym w dniu naszego pielgrzymowania będzie Sanktuarium w Jodłowce – wszak to właśnie tam czcimy naszą Matkę w Jej przemożnym tytule Pocieszycielki. Będziemy wspólnie trwać na modlitwie, przyzywać mocy Ducha Świętego oraz nabierać męstwa i sił do apostolskiego zaangażowania na rzecz siania zaczynu miłości i braterstwa w miejscach i wśród osób, do których po spotkaniu powrócimy.

Pielgrzymka do Jodłówki będzie również okazją do dziękczynienia za dar beatyfikacji nowych błogosławionych Kościoła w Polsce, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Przypomnimy sobie ponownie o ważności i znaczeniu dziedzictwa chrześcijańskiego i narodowego, o których tyle razy mówił bł. kard. Wyszyński, czyli m.in.: o godności człowieka; o wartości rodziny; o umiłowaniu Ojczyzny; o dziedzictwie wiary i zawierzeniu Maryi; o konieczności sprawiedliwego ustroju społecznego oraz o wartości prawdy w wychowaniu młodych pokoleń. Przywołamy również postać bł. matki Czackiej, która zostaje nam dana jako wzór służby konkretnemu, potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność (kard. Marcello Semeraro, Msza święta beatyfikacyjna).

Drodzy Siostry i Bracia!

Już dziś zaplanujmy osobiste lub duchowe pielgrzymowanie do Jodłówki. Osoby, które pozostaną w domach, gorąco proszę, aby jednoczyły się z nami przez Radio FARA. Ponadto zachęcam, aby w tym dniu każda rodzina, podczas pacierza wieczornego lub w innej, dogodnej dla siebie porze, zgromadziła się na wspólnej modlitwie z różańcem w dłoni i powierzała Bogu przez wstawiennictwo Maryi i nowych Błogosławionych intencje dziękczynne oraz pokutno-błagalne, własne i diecezjalne. Księży proboszczów proszę, aby przypomnieli wiernym prośbę o rodzinną jedność modlitewną w tym dniu.

Z nadzieją na spotkanie i z pasterskim błogosławieństwem

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

Bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. m. Elżbieta Róża Czacka. fot. episkopat.pl
Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum