Montaż witraża w naszej świątyni

W naszej świątyni trwają prace montażowe witraża. Będzie pięknie.

Biblia
Czytania
Papa Cafe
Szlak Maryjny
Papieskie Muzeum
Dom Pielgrzyma
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Papieskie Centrum